1. Maag-/darmonderzoek bij DC Klinieken

  Maag-/darmonderzoek bij DC Klinieken
  (Foto: DC Klinieken)
  Het zorgaanbod van DC Klinieken Breda bij Station Breda-Prinsenbeek wordt medio maart uitgebreid met maag- en darmonderzoeken. Deze week is al gestart met een Beweegplein. DC Klinieken is een van de grootste aanbieders van maag- en darmonderzoeken in Nederland en heeft veel expertise binnen dit specialisme opgebouwd, stelt de organisatie in een persbericht.

  Inclusief Breda biedt DC Klinieken op negen locaties deze onderzoeken aan. Daarnaast wil DC Klinieken Breda – net zoals de andere vestigingen dit al doen – op korte termijn ook meedoen aan het Bevolkingsonderzoek Darmkanker.

   

  Naast maag- en darmonderzoeken biedt DC Klinieken Breda ook integrale pijnzorg. Concreet betekent dit dat onder meer de pijnarts en de fysiotherapeut zich ontfermen over patiënten met chronische pijn. Wie zich met een verwijzing van de huisarts meldt bij DC Klinieken, kan via de pijnconsulente en pijnarts bij het Beweegplein terechtkomen. Hier trainen mensen met langdurige pijnklachten onder begeleiding van een fysiotherapeut.

   

  In april 2018 opende DC Klinieken Breda zijn deuren aan de Hoge Mosten 50, naast Station Breda-Prinsenbeek. Het Zelfstandig Behandel Centrum startte hier in eerste instantie met een Pijncentrum.

   

  DC Klinieken Breda valt onder DC Klinieken; een landelijke zorgorganisatie die in 1995 is gestart onder de naam Diagnostisch Centrum Amsterdam. DC Klinieken heeft momenteel vijftien centra door heel Nederland en behandelt per jaar meer dan 100.000 patiënten. Bij DC Klinieken kunnen patiënten onder andere terecht voor diagnostiek, maag- en darmonderzoek, pijnbehandeling en dermatologie. DC Klinieken heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

  www.dcklinieken.nl

  Vrijdag 08 maart 2019
  PrinsenbeekBredaDC Kliniekenmaag- en darmonderzoekpijnbestrijding
  Maag-/darmonderzoek bij DC Klinieken
  (Foto: DC Klinieken)
  Reacties