1. Parochie zomer-verrassingstocht

  Parochie zomer-verrassingstocht
  De Werkgroep Ouderenpastoraat van de parochie Heilige Maria Magdalena organiseert op woensdag 17 juli een middag-verrassingstocht. Pastor Henny Spooren-Schaart zal deze tocht begeleiden.

  Door Ouderenpastoraat

  In deze vakantietijd, waarin veel ouderen minder bezoek krijgen, kan het een zinvolle afleiding zijn om er eens een middag op uit te gaan. Heel ontspannen, niet ingewikkeld, voor iedereen die een klein stukje kan lopen goed te doen.

   

  We rijden met auto’s, zodoende kunnen we de eigen bijdrage zo laag mogelijk houden. Meer vertellen we nog niet, anders is het geen verrassingstocht meer. Wel mag u ervan uit gaan dat het een heel ontspannen middag gaat worden, met tijd voor onderling ontmoeten en gezellig bijpraten met leeftijdgenoten. Ook maken we een stop om de inwendige mens te versterken.

   

  De kosten inclusief autoreis, koffie/thee/met iets lekkers en een drankje bedragen € 7,50 per persoon.

   

  Praktische informatie

  Deze zomerse verrassingstocht is vooral geschikt voor ouderen. We gaan met de auto en er wordt alleen een korte afstand gelopen. Een enkele rollator kan mee in de auto.

   

  Het programma ziet er als volgt uit:

  13.45 uur: vertrek uit Princenhage bij de sporthal aan de Doelen (aanwezig 13.30 uur);

  13.45 uur: vertrek uit Prinsenbeek vanaf het kerkplein aan de Markt (aanwezig 13.30 uur);

  14.00 uur: tocht naar ??? met koffie/thee en iets lekkers;

  15.45 uur:  vervolg tocht met een bezoek aan ??? voor gebed en het aansteken van een kaarsje;

  17.00 uur: vertrek naar huis;  

  17.15 uur: aankomst Princenhage;

  17.15 uur: aankomst Prinsenbeek.

  De reis gaat door bij voldoende deelname. Vrijwillige chauffeur met auto kan zich eveneens aanmelden.

   

  Aanmelden

  Aanmelden kan middels een briefje met hierop: 'aanmelding verrassingstocht parochie', naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Dit briefje met de bijdrage van € 7,50 s.v.p. inleveren vóór 15 juli bij één van de secretariaten: Parochie Prinsenbeek Markt 34, tel. 076-5412231 of parochie Princenhage, Haagsemarkt 4, tel. 076-5213873.

  Zaterdag 29 juni 2019
  PrinsenbeekkerkParochie Heilige Maria Magdalena
  Parochie zomer-verrassingstocht
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.