Groenrijk 728 kerst
 1. Weimeren Fase 1 ter inzage

  Het ontwerp-projectplan voor het oostelijke deel van Weimeren (fase 1) is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Tot en met 31 januari 2020 kunnen opmerkingen en wijzigingen op het plan via een zienswijze worden ingediend. Maandag 13 januari is er een inloopbijeenkomst in Café de Elsakker.
  Weimeren Fase 1 ter inzage

  In het plan staat wat er verandert in het watersysteem. Een groot deel van de sloten verdwijnt en daarvoor in de plaats komen er waterplassen en rietmoeras. Het waterpeil verandert niet. De veranderingen in het watersysteem zijn nodig om de gewenste natuur te krijgen in het gebied.

   

  Er kan alleen op veranderingen in het watersysteem gereageerd worden. Reacties op andere zaken, zoals recreatie, wegen of natuur worden niet als een zienswijze behandeld. Het plan is ook te bekijken bij het waterschap aan Bouvignelaan 5 in Breda. Het projectplan is in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

   

  Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een persoonlijke terugkoppeling. Hierna stelt het algemeen bestuur van het waterschap het plan definitief vast.

   

  Inloop Elsakker

  Op maandag 13 januari is er tussen 16.00 en 21.00 uur een inloopmoment bij Café de Elsakker. Iedereen is welkom om het plan te bekijken en vragen te stellen. Medewerkers van het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie zijn aanwezig. Aanmelden is niet nodig.

   

  Vragen over het inloopmoment, het ontwerp-projectplan of het indienen van een zienswijze? Informeer via: noordrandmidden@brabantsedelta.nl of tel. 076 564 10 00. Meer informatie over het natuurproject Noordrand Midden is te vinden op www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden.  Voor het projectplan: klik hier. Voor een eerder bericht: klik hier

  Zaterdag 04 januari 2020
  PrinsenbeekWeimerennatuurontwikkelingWaterschap Brabantse DeltaStaatsbosbeheerProvincie Noord-Brabant
  Weimeren Fase 1 ter inzage
  Deel dit artikel op:
  0
  [nexturl]
  Reacties