Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. Wandelen in Weimeren dankzij heemkundekring

  Tot enkele maanden geleden had het er alle schijn van dat het door natuurontwikkelingsproject Noordrand Midden gedaan zou zijn met wandelen door de polder Weimeren. Heemkundekring Op de Beek vond dit een slecht idee en ondernam succesvol actie.
  • Overleg in september. Vlnr. Jeroen van Leijsen (projectorganisatie), Piet Sloven en Ad van Melis. (Foto: Heemkundekring Op de Beek)
  (Tekening: Heemkundekring Op de Beek)

  De routes over de Polderweg en de Wandelkade (tussen Polderweg-oost en Nieuwveerweg) achtte Staatsbosbeheer niet te combineren met het vrachtverkeer dat moet zorgen voor de geplande ontgronding van de polder. Die werkzaamheden gaan vele jaren duren en het was onzeker of in het eindbeeld sprake zou zijn van wandelmogelijkheden. Hiermee zou wandelen door Weimeren verledentijd kunnen zijn.

   

  Verlies

  ,,Niet meer in de polder kunnen vertoeven, voelde als een verlies’’, aldus voorzitter Ad van Melis van de heemkundekring. De kring ging daarom in gesprek met de projecteigenaren. Dat bleek constructief.

   

  In samenspraak met de projectorganisatie werden in juli twee doelen gesteld. Namelijk zorgen dat er tijdens de werkuitvoering geen enkel moment is dat er niet gewandeld kan worden in Weimeren en meedenken over de eindinrichting.

   

  Omdat de start van Weimeren fase 1 direct na de zomer gepland was, lag de focus op het wandelen tijdens de werkzaamheden. In ijltempo kwamen er ongeveer vijftien 'paadjes' op een schetskaart tevoorschijn, inclusief die welke niet of met veel moeite te realiseren zouden zijn. Voor de onderlinge besprekingen kregen die namen ontleend aan de historie of het landschap ter plaatse.

   

  Compensatie

  ,,Na intensief overleg en een goede samenwerking bleek helaas dat de Polderweg en de Wandelkade echt alleen voor vrachtverkeer gereserveerd zouden blijven, zonder wandelaars. Maar ook dat er medewerking was voor compensatie’’, verklaart Van Melis. Daaruit zijn verschillende paden voortgekomen.

   

  In bijgaande plattegrond zijn ze weergegeven. Bovenin de Mark met in rood het Trekpad erlangs, rechts de A16 en de spoorlijnen met nabij de Nieuwveerweg en Essendreef. Onderin in rood Brielsedreef en Halseweg. Stukken Polderweg zijn herkenbaar aan de grijze bolletjes tussen A en B middenin.

   

  De paden die binnenkort – uiterlijk ten tijde van de afsluitingen op de Polderweg – opengesteld worden, zijn groen weergegeven.

  A: Dijkpad-oost, op de waterkering tussen Nieuwveerweg en Polderweg-zuid.

  B: Dijkpad-west, op de waterkering tussen Polderweg-west en Halseweg-noord.

  C: Bloemdijk, evenwijdig aan de Halseweg-noord.

  D: Een combinatie van De Hillen en een spoor door het land – genoemd Blokkenpad – naar het Trekpad langs de Mark. Het Trekpad langs de Mark en de Nieuwveerweg blijven open, op incidenteel  kruisend vrachtverkeer na.

   

  Sober, goedkoop en snel

  Het gaat om voorzieningen voor de periode van uitvoering van natuurontwikkeling van Weimeren fase 1. Omdat deze routes mogelijk tijdelijk zijn, zullen de compensaties van de bestaande wandelmogelijkheden relatief sober, goedkoop en snel worden gerealiseerd.

   

  De heemkundekring en projectorganisatie zijn vast van plan met elkaar te blijven overleggen voor bijstellingen, verdere verkenningen van het poldergebied en het eindbeeld voor Weimeren.

   

  In Noordrand Midden werken Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer samen aan waterrijke natuurontwikkeling. Die ontwikkeling omvat de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek. Voor eerdere berichten over over dit onderwerp: klik hier en klik hier.

  Woensdag 21 oktober 2020
  PrinsenbeekHeemkundekringWeimerenNoordrand-Middenwandelpaden
  • Overleg in september. Vlnr. Jeroen van Leijsen (projectorganisatie), Piet Sloven en Ad van Melis. (Foto: Heemkundekring Op de Beek)
  (Tekening: Heemkundekring Op de Beek)
  0
  [nexturl]
  Reacties