1. 'Beeks Buiten flinke impact op dorp'

  Update 29 jan.13:00 uur-De VVD-fractie in de Bredase gemeenteraad staat positief tegenover het plan Beeks Buiten, ofwel de mogelijke bouw van honderden woningen aan de westkant van Prinsenbeek. Maar omdat zoveel extra woningen een flinke impact op het dorp hebben, moet deze ontwikkeling wel breder worden bezien, vindt de fractie.
  'Beeks Buiten flinke impact op dorp'
  (Illustratie: Beeks Buiten)

  Ze wil weten op welke wijze het college van burgemeester en wethouders deze impact in beeld brengt. Dit is één van de vragen die de fractie vandaag schriftelijk heeft gesteld over Beeks Buiten.

   

  Ook wil de VVD weten of het in den brede, dus niet enkel ruimtelijk, goed inpassen van de ontwikkeling voorwaarde is voor realisatie.

   

  CDA-fractie

  De CDA-fractie gaat eerst met de betreffende wethouders aan tafel om meer informatie te verkrijgen over de plannen. Dit werkt over het algemeen beter, verklaart de fractie. 'Ook wij zien grote uitdagingen voor de verkeersafwikkeling en we staan daarom in directe verbinding met het dorpsplatform en de werkgroep mobiliteit van het platform.' Uitgangspunt voor de CDA-fractie is dat er voor starters en ouderen nog een groot tekort aan woningen is in Prinsenbeek. 'We zullen er dan ook op toezien dat er voor deze groepen nieuwe mogelijkheden komen in het nieuw te ontwikkelen gebied.

   

  Passend huis

  De fractie VVD Breda stelt in het schrijven aan burgemeester en wethouders uit te zien naar de verdere ontwikkeling van Beeks Buiten. ‘De vraag is namelijk groot. Voor met name jongeren, ouderen en middeninkomens is het moeilijk om een passend huis te vinden in het dorp. Een initiatief dat voorziet in deze behoefte van het dorp, zien wij positief tegemoet’, aldus de VVD-fractie, die hierbij aantekent dat de ontwikkeling wel bij het karakter en het voorzieningenniveau van het dorp moet passen.

   

  ‘Woningbouw op deze schaal heeft een impact op de verkeersintensiteit, op de sportclubs, op scholen etc. Het is daarom goed om te lezen dat ontwikkelaars het voortouw nemen om belanghebbenden, zoals inwoners, omwonenden en organisaties, vroegtijdig en intensief te betrekken. Een absolute voorwaarde voor breed draagvlak.' Wat dit betreft wil de VVD wel weten welke rol de gemeente voor zichzelf ziet in de omgevingsdialoog.

   

  Voor een eerder artikel over Beeks Buiten: klik hier.

  Dinsdag 28 januari 2020
  PrinsenbeekBeeks BuitenwoningbouwVVDBreda
  'Beeks Buiten flinke impact op dorp'
  (Illustratie: Beeks Buiten)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.