1. Vijf jaar Mobilisatiemuseum "Weest op uw hoede"

  Vijf jaar Mobilisatiemuseum
  Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” bestaat vijf jaar. Het eerste lustrum wordt gevierd met een receptie, de oudste nog levende gemobiliseerde Bekenaar, deelname aan de exposities van ‘Bevochten Baronie’ en opstelling voor het publiek.

  Door secretaris Mobilisatiemuseum

  De periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog is in de geschiedenis onderbelicht gebleven. Daarom is op 29 augustus 2014, precies 75 jaar na het feitelijk ingaan van de algemene mobilisatie, op initiatief van Pim Monné in Prinsenbeek Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” in het leven geroepen. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is 2019 om meerdere redenen een bijzonder jaar voor het museum.

   

  Op de eerste plaats viert het museum zijn eerste lustrum. Voorts is het dan 80 jaar geleden dat de algemene mobilisatie werd afgekondigd. Tenslotte is het in 2019 al weer 75 geleden dat zuidelijk Nederland  - en de Baronie van Breda in het bijzonder -  werd bevrijd van het Duitse juk. Meer dan voldoende aanleiding dus om aan deze gebeurtenissen speciale aandacht te schenken. Dat doet ons museum in de periode van donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september aanstaande met het volgende programma:

   

  Receptie

  Het museum viert zijn eerste lustrum (en gelijktijdig de herdenking van de algemene mobilisatie 1939-1940) op donderdag 29 augustus met een receptie van 17.00 tot 19.00 uur. De receptie vindt plaats in het museum aan de Kapelstraat 30 (ingang Pasquélaan) te Prinsenbeek. Het zal een receptie met weinig of geen sprekers zijn, maar in het bijzonder bedoeld om bestaande contacten te onderhouden of hier en daar wat op te poetsen.

   

  Jan Braspenning

  De oudste nog onder ons verblijvende ‘Beekse’ gemobiliseerde uit 1939 is de bijna 100-jarige Jan Braspenning. Jan is drager van het Mobilisatie Oorlogskruis en is de laatste persoon uit wiens mond allerlei feiten en anekdotes uit de mobilisatietijd nog kunnen worden opgetekend. Uit respect voor hem, en als eerbetoon aan al onze toenmalige landsverdedigers, organiseert ons museum op  vrijdag 30 augustus van 14.00 tot 16.00 uur voor Jan een speciale bijeenkomst. Daarbij zullenl een twintigtal leden van de familie Braspenning en een zeer beperkt aantal andere genodigden aanwezig zijn. Hoogtepunt van deze bijeenkomst is ongetwijfeld het interview van Pim Monné met Jan. Er is ook een rondleiding voor de genodigden.

   

  Bevochten Baronie

  Mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het Streeknetwerk Landstad De Baronie, Erfgoed Brabant en de gemeente Breda hebben zeven binnen De Baronie van Breda samenwerkende musea dit voorjaar in het Stedelijk Museum Breda, door middel van een expositie, het verhaal ‘Bevochten Baronie’ gepresenteerd. Dit initiatief krijgt een vervolg in een estafette-openstelling van die musea.

   

  De aftrap van dit bijzondere project vindt plaats op zaterdag 31 augustus om 13.30 uur in het Mobilisatiemuseum. Eerst is er een korte inleiding door Rini van der Linden, voorzitter van een der deelnemende musea. Dan zal Pim Monné als dagvoorzitter het project starten met een rondleiding door zijn museum, om daarna het estafettestokje door te geven aan de vertegenwoordiging van de ‘Historische verzameling van de KMA’.

   

  Het estafetteplan ziet er als volgt uit:

  1. 1.        Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede”, Mobilisatie, 31/8, 1/9 en 3/11, Pasquélaan (naast nr. 2) te Prinsenbeek;
  2. 2.        Historische verzameling KMA. Bezetting kasteel van Breda.14/9 t/m 26/1/2020. Kasteel van Breda, Kasteelplein 10 te Breda;
  3. 3/4     Paulus van Daesdonck, Van Witte Wolk tot Anneville. 29/9 tot 15/5-2020. Pennendijk 1 te Ulvenhout;
  4. 3/4     Streekmuseum Alphen. Schijnvliegveld De Kiek. 29/9, 24/11, 1/3-2020 en 30/6-2020 . Baarleseweg 1 te Alphen;
  5. 5/6     Generaal Maczek Museum, Bevrijding. 1/10 t/m 31/12-2019. Voorl.: Princenhaags Museum, Haagweg 334 te Breda;
  6. 5/6     Princenhaags Museum, Bevrijding/Jacques van Poppel.1/10 t/m 31/12-2019. Haagweg 334 te Breda;
  7. 7         Drukkerij Museum Etten-Leur, Verzet en hun drukwerk. 30/10 t/m 31/5-2020, Leeuwerik 8 te Etten-Leur.

   

  Iedereen welkom

  Op zaterdag 31 augustus vanaf 15.00 uur en zondag 1 september van 13.30 tot 16.30 uur is het museum voor het publiek vrij toegankelijk.

   

  De hoop is gevestigd op een grote toeloop van belangstellenden uit de hele Baronie. Het verhaal van de aan dit project deelnemende musea is immers niet beperkt tot de lokale situatie, maar is nadrukkelijk een onderdeel van onze Vaderlandse geschiedenis.

  Vrijdag 02 augustus 2019
  PrinsenbeekMobilisatiemuseum "Weest op uw hoede"lustrum
  Vijf jaar Mobilisatiemuseum
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.