1. Tandartspraktijk start op na Pasen

  Mocht de overheid niet verplichten de praktijk te sluiten voor een bepaalde tijd, dan wil tandartspraktijk Van den Goorbergh in Prinsenbeek na Pasen 'gefaseerd' starten met tandheelkundige behandelingen. Om zo de continuïteit in de zorg te waarborgen. Bij MZC De Lind & Restyle your Smile wachten ze nog even op nadere richtlijnen van de beroepsvereniging. Ook bij Gezonde Mooie Tanden blijven behandelingen nog beperkt tot acute zorg, volgens de website van de praktijk.

  Door Tandartspraktijk van den Goorbergh

  ‘Beste Bekenaren, geachte patiënten, lieve kinderen,

  Met medeleven hebben we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus de afgelopen weken gevolgd. Er zijn in ons mooie dorp veel mensen heel ziek geweest en zelfs overleden. Wij betreuren dat ten zeerste en wij leven mee met alle betrokkenen. Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe.

   

  Het RIVM alsmede onze beroepsverenigingen hebben de mondzorg geadviseerd om praktijken tijdelijk te sluiten voor reguliere zorg om zodoende de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De reden hiervoor is om de ziekenhuiscapaciteit niet te overbelasten.  Aan dit advies hebben wij gehoor gegeven. We zijn alleen voor spoed geopend. Dit advies is overigens geen verplichte maatregel van de overheid.

   

  Geheel met ons hart en geweten hebben wij de afgelopen 17 jaar ons tandheelkundig vak bij u mogen uitoefenen. Daarnaast zijn wij constant bezig met investeren in onze mooie praktijk aan de Markt 15. Onze praktijk is daarom uitgerust met de modernste apparatuur op behandel- en hygiënegebied. Daarmee streven wij naar de hoogst haalbare kwaliteit. Voor minder gaan wij niet. Het gaat ons dan ook aan het hart te merken dat de mondgezondheid in het gedrang komt. Mondbacteriën spelen een essentiële rol in het menselijk lichaam. Door langdurig behandelingen te staken kan een gebit verloren gaan.

   

  Mocht de overheid ons niet verplichten de praktijk te sluiten voor een bepaalde tijd, dan zijn wij voornemens 'gefaseerd' te starten met tandheelkundige behandelingen per 14 april aanstaande. De media schetsen een rooskleurig beeld over zogenaamde steun van zorgverzekeraars aan onze beroepsgroep. Voor deze regeling komen de meeste tandartsen niet in aanmerking.

   

  Wij hebben aanvullende maatregelen getroffen naast onze bestaande hygiëneprotocollen. Uw persoonlijke gezondheid en daarmee de risico-inventarisatie zullen we telefonisch met u bespreken. Natuurlijk heeft u uw eigen keuze hierin om een afspraak in te plannen. We proberen zo efficiënt mogelijk te werken zodat een eventuele wachttijd voor u zo minimaal mogelijk is. Wij garanderen dat u 1,5 meter van een andere patiënt kan plaatsnemen.

  Voor risicogroepen zoals ouderen, diabetespatiënten, hartpatiënten reserveren wij bepaalde tijdstippen in onze agenda.

   

  Een aantal bestaande verplichte maatregelen blijven wij doorvoeren in de toekomst; wij zullen u helaas nooit meer de hand schudden, het desinfecteren van de handen met handalcohol bij binnentreden van de praktijk blijft verplicht, ook het spoelen van de mond met oplossing van  0,12% CHX en 0,05% CPC voorafgaand aan een behandeling, wachtkamerlectuur en puzzels zijn niet meer aanwezig. 

   

  Mocht u verkouden zijn, keelpijn hebben, hoesten, verhoging/koorts hebben dan bent u op een ander moment welkom bij ons. Belt u dan a.u.b. uw afspraak (tijdig) af, 076-5410096.

   

  Wij hopen u spoedig weer te zien en we wensen u een goede gezondheid toe.’

  Maandag 06 april 2020
  Prinsenbeektandartscorona
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.