Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. ‘Rust weidevogels niet verstoren’

  Weidevogelbeschermings-groep Weimeren, onderdeel van de West Brabantse Vogelwerkgroep, reageert op de opening van de tijdelijke wandelpaden in natuurgebied Weimeren. De groep maakt zich zorgen over de gevolgen voor de weidevogels en doet een oproep aan de wandelaars om de rust voor de weidevogels en overwinterende ganzen zo min mogelijk te verstoren.
  ‘Rust weidevogels niet verstoren’

  Door A. van der Sanden

  Weidevogels horen in ons landschap

  Zoals iedereen weet, of zou moeten weten, gaat het niet goed met onze weidevogels. Denk alleen maar aan de grutto, door het Nederlandse volk enige jaren geleden uitgeroepen tot ‘Nationale Vogel’. Maar ook met de Kievit, dé weidevogel in Brabant, gaat het steeds minder….

   

  Met een serie maatregelen wordt getracht de neergang van deze vogels en het landschap waarin ze leven te stoppen en op den duur zelfs te verbeteren. Een klein, maar belangrijk onderdeel daarbij is het project weidevogelbescherming. In Brabant valt dat project onder Brabants Landschap.

   

  Nesten opsporen

  Veertien jaar lang zijn wij, leden van de West Brabantse Vogelwerkgroep met een paar betrokken mensen binnen de polder Weimeren, samen met de betreffende boeren, in touw om het bescheiden aantal weidevogels dat hier broedt en probeert jongen groot te brengen daarbij te helpen. Dat doen we onder meer door nesten van kievit en scholekster op te sporen en als er bewerkingen op de betreffende percelen plaatsvinden de nesten tijdelijk te verplaatsen. Door zo goed mogelijk op afstand het verloop van het broedproces te volgen, kunnen we ook als dat nodig is bij bewerkingen de kuikens verplaatsen. De ouders volgen vanzelf. Alle gegevens geven we door aan de betreffende boeren en aan Brabants Landschap. Ook worden sinds 2008 voor Staatsbosbeheer en Sovon broedvogeltellingen uitgevoerd.

   

  Kieviten en scholeksters die elk jaar terugkomen

  Net als wandelaars beleven ook wij plezier aan het buiten zijn in de polder Weimeren. Ons ‘werk’ gaat door, onder alle weersomstandigheden. Onze voldoening halen we uit het buiten zijn, genieten van alle verrassingen die de polder biedt aan planten en dieren. Maar vooral genieten we van de resultaten van ons werk: kieviten en scholeksters die in alle rust, zo ongestoord mogelijk, hun jongen groot kunnen brengen in polder Weimeren. Kieviten en scholeksters die ieder jaar weer terugkomen….

   

  Wandelaar

  We hopen van harte dat door de wandelpaden die worden aangelegd voor ‘tijdelijk’ gebruik, zo lang als de werkzaamheden voor Weimeren als natte natuurparel duren, de rust voor onze weidevogels en overwinterende ganzen zo min mogelijk zal worden verstoord. Die rust kan worden verstoord door bijvoorbeeld wandelaars die afwijken van de gebaande paden en van de voor ‘tijdelijk’ gebruik aangegeven paden. Loslopende, niet aangelijnde honden vormen een nog grotere bron van verstoring, zeker voor vogels die op de grond broeden en daar hun jongen grootbrengen, of voor vogels die daar hun voedsel zoeken. Het zou jammer zijn als de onder druk staande natuur het moet afleggen tegen het plezier van de wandelaar die zich niet aan de regels houdt.

   

  Namens de vrijwilligers van de werkgroep weidevogelbescherming in polder Weimeren, coördinator A. van der Sanden

   

  Voor het bericht over de opening van de wandelpaden in Weimeren: klik hier.

  Donderdag 26 november 2020
  PrinsenbeekWeimerenweidevogelsnatuurwandelaars
  ‘Rust weidevogels niet verstoren’
  0
  [nexturl]
  Reacties