Groenrijk 728 sept
 1. ‘Rapport Beeks Buiten is broddelwerk’

  Het bij de gemeente ingediende haalbaarheidsonderzoek voor nieuwbouwproject Beeks Buiten in Prinsenbeek is een broddelwerk van bij elkaar geraapte data die een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Dat schrijft Jack Eerens van Burger initiatief Beeks Binnen (BiBB). Hij geeft hiermee uiting aan de bezorgdheid bij veel Bekenaren over het grote aantal te bouwen woningen, de doelgroep en vooral de verkeersmobiliteit.
  ‘Rapport Beeks Buiten is broddelwerk’
  (Illustratie: Burger initiatief Beeks Binnen)

  Door Jack Eerens

  Inmiddels hebben de initiatiefnemers van Beeks Buiten hun haalbaarheidsonderzoek ingeleverd bij de gemeente Breda en hebben wij daar kennis van kunnen nemen. Althans, van de commerciële versie op hoofdlijnen, opgesteld in nauw overleg met de gemeente Breda. Binnen de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) hebben we ook de gemeente Breda schriftelijk gevraagd om de rapportage te ontvangen.

   

  Vanuit het Burgerinitiatief Beeks Binnen is er bezorgdheid over de plannen en hebben we de focus gelegd op 3 V’s, te weten het ‘Volume’, ‘Voor’ wie bouwen we en de ‘Verkeersmobiliteit’. In dat licht hebben we nu een quick scan gemaakt hoe deze drie punten in de haalbaarheidsrapportage terugkomen. We kijken ook wel breder, maar nemen die bevindingen niet op in onze bezorgdheid via het Burger initiatief Beeks Binnen.

   

  Volume

  Er wordt nog steeds gesproken over circa 800 woningen, waarbij het onderdeel ‘marktonderzoek’ zelfs 850 woningen noemt. Het consortium spreekt hierbij over een organische groei. In de Realisatiestrategie Prinsenbeek 2016-2025 - daar zitten we nu middenin - wordt een groei van 30 woningen per jaar organisch genoemd. De definitie wordt hierbij dus fors opgerekt.

   

  Voor wie bouwen we?

  Er komen geen garanties dat we bouwen voor de Beekse behoefte. Integendeel, de gemeente Breda heeft aangegeven dat het vanwege de huisvestingswet niet mogelijk is voorrang te geven aan bepaalde groepen. Het consortium kijkt naar manieren om de verkoop tijdig aan te kondigen. Conclusie: we bouwen voor de rest van Nederland en ver daarbuiten. En ja, daar zitten dus ook Bekenaren tussen. Een opmerking dat Beeks Buiten slecht één procent van de totale woningen van Breda aan het totaal toevoegt, is van een bedenkelijk niveau. Immers voor Prinsenbeek is dit 17 procent. En daar hebben wij het over.

   

  Een analyse van herkomst van de bewoners van de laatste ontwikkeling aan de Westrik leert dat 53 procent afkomstig is uit Breda en 22 Procent uit Prinsenbeek. Als we dit percentage tegen de 800 nieuwe woningen in Beeks Buiten aanhouden dan bouwen we 624 woningen voor de rest van Nederland in Prinsenbeek. Daarvoor bouwen we.

   

  Verkeersmobiliteit

  Met afstand de grootste zorg is de verkeersmobiliteit. In het rapport staat op een aantal verschillende plaatsen 'Prinsenbeek staat nu reeds qua verkeer onder druk. Het is er nu reeds te druk'. Als we dat met z'n allen weten, dan is het gewenst daar ook iets aan te doen. Niet ooit maar....nu. De bezorgdheid neemt toe als we onder meer lezen dat:

  • Alleen de ontwikkeling van Beeks Buiten doorgerekend is en niet het toenemende verkeer uit Etten-Leur en Zevenbergen, terwijl daar ook vergelijkbare plannen worden ontwikkeld;
  • De verkeersbewegingen per etmaal worden gemonitord. In de nacht rijden er veel minder auto’s dan overdag, dus het gemiddelde wordt er fors door beïnvloed;
  • Een optie voor een ‘harde knip’ op de Strijpenseweg zorgt voor andere routes van het verkeer komende vanuit die richting. Het verkeer door Prinsenbeek neemt hierdoor niet af;
  • De ontsluiting van Beeks Buiten via de Vianendreef leidt tot een nieuw infarct omdat alle verkeer richting A16 en Breda dan binnen 250 meter twee voorrangskruisingen passeert (Moleneind en Molenstraat) en dan alsnog in het dorp uitkomt en er doorheen moet;
  • Vanaf de rotonde Velsgoed tot de verkeerslichten op de Backer en Ruebweg is circa 350 meter. Dat infarct wordt fors groter door het hogere verkeersaanbod;
  • Het hele rapport is doorspekt van getallen die onjuist zijn. Verschillende jaartallen en stukken weg worden willekeurig bij elkaar opgeteld. Wij noemen dat doelredening.
  • De stelling dat de ontwikkeling van Beeks Buiten juist een reden kan zijn die bijdraagt aan de urgentie van deze regionale oplossing voelt erg verkeerd. Het is precies de verkeerde volgorde zoals die reeds decennia aan de hand is.
  • De enige zinvolle oplossing die het rapport ook nadrukkelijk vermeld is de infrastructuur op regionaal niveau op te lossen. Hierbij is een nieuwe aansluiting op de A16 ten noorden van Prinsenbeek en ter hoogte van Zevenbergen genoemd. Maar hiervan stelt het rapport dat het nog een flink aantal jaren zal duren voordat dit daadwerkelijke gerealiseerd zal zijn. Conclusie: Dan had hier eerder mee begonnen moeten worden.
  • Uit een artikel vanuit de Heemkundekring blijkt dat er ruim 25 jaar geleden door het toenmalige gemeenteraadslid in het zelfstandige Prinsenbeek, Johan Rasenberg, reeds gepleit werd voor een zogenaamde buitenring rond Prinsenbeek, om de steeds urgentere verkeersituatie in het dorp op te lossen. Ongestraft heeft de politiek dus decennia lang ingestemd om het er vooral over te hebben, maar er niets aan te doen. Dat is nu wederom 'de worst' die voorgehouden wordt. Beeks Buiten realiseren als een breekijzer om op regionaal niveau iets aan de verkeersinfarcten in Prinsenbeek te doen. De enigen die daar baat bij zouden hebben zijn de bewoners van Prinsenbeek. Wij voorspellen dat die geen enkele indruk maken op de regionale en landelijke overheid. Ergo, eerst de verkeersinfrastructuur realiseren voordat er een bouwambitie van deze aantallen mogelijk wordt.

   

  Het dorp heeft huizen nodig

  Het dorp heeft nieuwe huizen nodig. Dat ontkennen wij natuurlijk niet. Integendeel. Ook de locatie lijkt geschikt voor groei van de Beek. Maar dan wel in de structuur dat het ook kan.

   

  De conclusie van het rapport is dat het verkeer momenteel te druk is in Prinsenbeek, dat de bouw van Beeks Buiten er een significant aantal verkeersbewegingen aan toevoegt en .....dat het consortium op basis hiervan vindt 'de uitkomsten van de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd laten zien dat er geen belemmering is die de verdere ontwikkeling van Beeks Buiten in de weg staat' (bron: Ontwikkelvisie Beeks Buiten Prinsenbeek).

   

  Het rapport is een broddelwerk van bij elkaar geraapte data die een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Het is niet nodig om vanachter een bureau een berekening te maken op basis van eigen tools die een precisie insinueert, terwijl we overdag de werkelijkheid gewoon zien. Het dorp wordt deze dagen aangenaam versierd met vlaggen en een schooltas van geslaagden. De toekomst van de Beek. Dat geldt zeker niet voor dit consortium.

   

  Beeks Buiten

  Beeks Buiten betreft een gebied van ruim 35 hectare tussen Neelstraat, Krekelweg, spoor en Rijtseweg, waarvan een groot deel inmiddels in handen is van de betrokken marktpartijen. Die willen hier zo'n achthonderd woningen bouwen. De initiatiefnemers van Beeks Buiten zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling.

   

  Beeks Binnen

  Het Burger initiatief Beeks Binnen (BiBB) is een reactie op het woningbouwplan Beeks Buiten in Prinsenbeek. De ‘groep’ bestaat inmiddels uit meer dan tweehonderd bezorgde Bekenaren. Het burgerinitiatief is niet tegen woningbouw op de beoogde locatie, maar vindt het volume, voor wie bouwen we en de verkeersmobiliteit van de voorgenomen uitbreiding verontrustend.

  Maandag 14 juni 2021
  PrinsenbeekBeeks BinnenBeeks BuitenverkeerwoningbouwGemeente Bredaprojectontwikkelaars
  ‘Rapport Beeks Buiten is broddelwerk’
  (Illustratie: Burger initiatief Beeks Binnen)
  0
  Reacties