Groenrijk kerst 2021
 1. Prinsenbeek van het gas af

  ‘Heel de wereld gaat aan het gas, waarom moet wij in zo’n postzegellandje dan van het gas af?’ Dat vroeg één van de aanwezigen woensdagavond tijdens de bewonersbijeenkomst in De Drie Linden over energieneutraal wonen in Prinsenbeek. Dorpsgenoot en spreker Derk Hueting van energiecoöperatie BRES hoefde hierover niet na te denken.
  Prinsenbeek van het gas af

  Los van de problemen in Groningen en de stijgende gasprijs zullen we toch vooral iets aan de uitstoot van CO2 moeten doen. Nederland doet het wat dat betreft nog niet goed, volgens Hueting.

   

  Zo’n vijfenzeventig belangstellenden luisterden naar zijn bevlogen verhaal over een toekomstig ‘energie-neutraal Prinsenbeek’, tevens de naam van een project in het Dorpsplan Prinsenbeek. Het ging vooral over het verduurzamen van woningen, maar niet nadat spreker dit eerst in een breder kader had geplaatst. 'Doel is immers een energie-neutraal Prinsenbeek, waarbij we als gemeenschap meeprofiteren van de opbrengsten van het opwekken van duurzame energie.'

   

  In Prinsenbeek zouden tussen 2030 en 2035 alle woningen en bedrijven van het aardgas af moeten zijn, stelde spreker. Alle warmte en elektriciteit dient dan duurzaam te worden geproduceerd. Het autorijden moet honderd procent elektrisch zijn. En dit moeten alle inwoners van Prinsenbeek samen, ieder in eigen tempo weliswaar, realiseren. Verder moet deze ontwikkeling betaalbaar zijn voor iedereen.

   

  Isoleren

  De toehoorders wilden natuurlijk graag weten wat ze zelf kunnen doen. Dat kwam woensdagavond uitgebreid aan de orde. Goed isoleren van muren, ramen, vloeren en dak is volgens Hueting het allerbelangrijkst. Met een warmtecamera kan BRES helpen om in beeld te brengen hoe het er voor staat met de isolatie van het huis.

   

  Zonnepanelen

  Verder raadt hij iedereen zonnepanelen aan, omdat dat een flinke besparing op de energierekening oplevert. BRES kan meedenken en eventueel offertes bekijken. Mocht dit op het eigen huis niet lukken, dan zouden belangstellenden kunnen meedoen in een gezamenlijk project. Zo zijn er plannen voor het dak van de kerk aan de Markt.

   

  Ook de zonneboiler passeerde de revue, vooral interessant voor huishoudens met een grotere warmtevraag, aldus Hueting. En de warmtepomp, waarvan spreker verwacht dat het daar in Prinsenbeek in veel gevallen naartoe gaat. ,,We denken eraan om dat met clusters woningen te doen.’’

   

  Voor zeer goed geïsoleerde woningen is ook infrarood verwarming volgens hem interessant. Dorpsgenoot Pieter Koenraads vertelde over zijn plannen met deze warmtebron en ging nog kort in op zijn positieve ervaring met het gebruik van de elektrische deelauto.

   

  BRES

  BRES is intussen ook steeds meer betrokken bij grootschalige projecten om duurzaam elektriciteit op te wekken, zoals de zonnepanelen op de Woonboulevard Breda, vertelde Hueting. Maar hij benadrukte vooral wat de energiecoöperatie kan betekenen voor de bewoners van Prinsenbeek. Onder meer door met een onafhankelijk advies te helpen om woningen te verduurzamen. Op verzoek kan een energiecoach een keukentafelgesprek voeren, een warmtescan maken en ondersteunen bij leverancierskeuze. Verder kan BRES helpen om collectief tot oplossingen te komen. Contact: ikdoemee@bresbreda.nl.

  Donderdag 04 oktober 2018
  Prinsenbeekenergieneutraalverduurzamenwoning
  Prinsenbeek van het gas af
  0
  Reacties