Groenrijk 728 sept
 1. Prinsenbeek bij eerste Bredase wijken van het gas af

  Prinsenbeek is één van de negen wijken van Breda die als eerste van het gas af zouden kunnen. Dit schrijft wethouder Greetje Bos (energietransitie) in een brief aan de gemeenteraad. Het dorp is in beeld vanwege een bewonersinitiatief, staat in de bijgevoegde ambtelijke Contourennotitie Transitievisie Warmte (TVW).

  Het Dorpsplatform Prinsenbeek was vorig jaar al bezig met het project ‘Proeftuin aardgasvrije wijk’. Dit liep vertraging op omdat de aangevraagde rijkssubsidie niet werd toegekend. Derk Hueting, lid van het dorpsplatform en mede-initiatiefnemer van het plan, bevestigt dat het genoemde ‘bewonersinitiatief’ inderdaad te maken heeft het eerdere plan.

   

  Klankbordgroep

  Daaraan is in de tussentijd wel gesleuteld. Er wordt volgens Hueting niet meer specifiek voor de eerder genoemde straten gekozen. ,,We willen het nu breder oppakken, voor heel Prinsenbeek.’’ Waarbij er eerst een burgerplatform wordt opgericht en een analyse wordt gemaakt van de bijna 5.000 woningen in het dorp. Hueting denkt aan een klankbordgroep met zo’n dertig tot veertig Bekenaren die willen meedenken.

   

  Een deel van de kosten bij de omschakeling van gas naar andere energiebronnen zullen de bewoners zelf moeten betalen, aldus Hueting. ,,Dit kan uit besparingen op de energierekening. Maar we moeten ook op zoek naar financiering vanuit het Rijk.’’

   

  Eigen tempo

  Als in kaart is gebracht wat er allemaal voor nodig is, wat het kost en hoe het wordt gefinancierd, zal een eerste groep aan de slag willen gaan, verwacht Hueting. Maar er zullen ook bewoners zijn die de plannen uit financiële overwegingen willen parkeren. ,,Iedereen kan in zijn eigen tempo door het proces.’’

   

  De andere wijken die genoemd worden om als eerste van het gas af te gaan, zijn Hoge Vucht, Doornbos Linie, Tuinzigt, Schorsmolen, Nieuw Wolfslaar, Westerpark, Zandberg en IJpelaar. Hierbij is behalve naar initiatieven in de buurt, zoals in Prinsenbeek, gekeken naar onder meer het percentage corporatiebezit, naar waar gerenoveerd wordt, naar eenvoud in aanpak en naar waar veel besparing is te halen. 

   

  In het Klimaatakkoord is openomen dat elke gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) opstelt. Deze moet uiterlijk eind 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. In de TVW wordt vastgesteld in welke gebieden in de gebouwde omgeving wordt gestart om deze aardgasvrij(ready) te maken. Deze gebieden moeten dan uiterlijk in 2030 daadwerkelijk aardgasvrij(ready) zijn.

  Dinsdag 01 juni 2021
  PrinsenbeekaardgasvrijenergietransitieGemeente Breda
  0
  Reacties