Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. Plan kering Weimeren ter inzage

  Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft het ontwerp-projectplan kering Weimeren goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak. Alle stukken, inclusief de mer-beoordeling, liggen sinds begin deze week voor een periode van zes weken ter inzage.
  Plan kering Weimeren ter inzage
  (Illustratie: Waterschap Brabantse Delta)

  Dit meldt Overheid.nl (klik hier). Binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta ligt 425 kilometer aan regionale waterkeringen (dijken). Deze zorgen voor de bescherming tegen hoogwater voor bewoners en bedrijven. Een deel van deze keringen voldoet niet aan de nieuwste normen en moet uiterlijk in 2023 verbeterd zijn. Ook de regionale kering rondom Weimeren voldoet niet meer aan de norm; hij is te laag en in de basis niet sterk genoeg.

   

  In een gedeelte van de polder Weimeren wordt nu gewerkt aan natuurontwikkeling. Bij de graafwerkzaamheden komt kleiig zand en veen vrij. Het kleiige zand wordt opgeslagen, om later te worden gebruikt om de kering te verstevigen. Omdat kleiig zand niet even stevig is als dijkenklei, is er van dit zand meer nodig om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Hierdoor wordt de kering een stuk groter dan gebruikelijk.

   

  Dit projectplan gaat over het ontwerp van deze nieuwe dijk. Tegelijkertijd is naar het watersysteem rondom de polder Weimeren gekeken, en naar de milieueffecten.

   

  Digitale informatieavond

  Waterschap Brabantse Delta organiseert over dit plan een digitale informatieavond. De avond vindt plaats via Microsoft Teams op dinsdag 1 juni 2021 van 19.00 tot 20.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is, kan deze avond bijwonen. U kunt zich per mail aanmelden voor de informatieavond via noordrandmidden@brabantsedelta.nl

  Vrijdag 21 mei 2021
  PrinsenbeekdijkkeringWaterschap Brabantse DeltaWeimerenNoordrand Midden
  Plan kering Weimeren ter inzage
  (Illustratie: Waterschap Brabantse Delta)
  0
  [nexturl]
  Reacties