1. Online paasvieringen Kruispunt

  ‘Juist nu biedt het volgen van de vieringen rond Pasen een unieke ruimte voor verstilling en bezinning’, meldt protestantse gemeente Het Kruispunt in Prinsenbeek. Die verzorgt in verband met Pasen vier online vieringen, waarmee in woord en muziek verbinding wordt gezocht met elkaar.
  Online paasvieringen Kruispunt
  (Foto: Evelyn Quaak-Kloet)

  Door Het Kruispunt

  Het is een spannende tijd voor ons allemaal. De wereld zoals we die kennen lijkt verdwenen. Er leeft zorg onder ons over eigen gezondheid of die van mensen die ons lief zijn. We missen mensen in het dorp.

   

  Daarnaast is het ook bemoedigend om te ontdekken dat er een nieuw omzien naar elkaar ontstaat in deze dagen en een behoefte groeit aan verdieping in het leven. Juist nu biedt het volgen van de vier vieringen rond Pasen een unieke ruimte voor verstilling en bezinning. Online vanuit Het Kruispunt zoeken we in woord en muziek verbinding met elkaar. De symboliek brengt een diepere dimensie aan het licht in leven en geloven.

   

  Witte Donderdag 9 april - 19.30 uur

  Op donderdag kunt u zich verbinden aan de avondmaalsviering door thuis een stukje brood en wijn klaar te zetten.

   

  Goede Vrijdag 10 april – 19.30 uur

  Wij herdenken op 10 april het lijden en sterven van Jezus Christus. In verbondenheid met al wie lijden staan wij stil bij het hart van ons christelijk geloof.

   

  Stille Zaterdag 11 april - 21.00 uur

  De nieuwe Paaskaars zal het Kruispunt worden binnengebracht en wij ontsteken meerdere lichten in verbondenheid met wie thuis luistert. Het herdenken van onze doop verbindt ons deze nacht met gelovigen over heel de wereld.

   

  Paasmorgen 12 april – 10.30 uur

  Op eerste Paasdag vieren wij het opstandingsfeest van de Heer Jezus Christus.

   

  Al deze vieringen kunt u live en later beluisteren via www.hetkruispunt.org. Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet. Meeleven en reageren achteraf? Dat kan per mail aan pastor@hetkruispunt.org.

   

  Kindermoment

  Voor kinderen zal er in de paasmorgenviering een kort kindermoment zijn. Wilt u informatie ontvangen over het maken van een paastuintje of wilt u de kleurplaat voor Pasen thuis ontvangen, stuur dan een email aan info@hetkruispunt.org.

  Donderdag 09 april 2020
  Prinsenbeekkerkprotestantse gemeentePasenKruispunt
  Online paasvieringen Kruispunt
  (Foto: Evelyn Quaak-Kloet)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.