Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. Natte natuur in wording

  Na ruim een jaar graven krijgt de ontwikkeling van natte natuur in de polder Weimeren in Prinsenbeek al duidelijk vorm. De kranen graven hier honderdduizenden kubieke meters veen- en bovengrond af en inmiddels zijn er in het gebied nabij Polderweg en Mark al grote waterplassen ontstaan.
  Natte natuur in wording
  (Foto: Bert Witvoet)

  Op dit moment zijn er twee graafmachines bezig. Een deel van de afgegraven bovengrond blijft in de polder achter om te gebruiken voor versterking van de kering van café Elsakker tot gemaal Halle. De veengrond wordt afgevoerd als grondstof voor de champignonteelt.

   

  Het werk Weimeren past binnen het meerjarenproject Noordrand Midden. Hierin werken Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer samen aan waterrijke natuurontwikkeling en versterking van een kering.

  Maandag 31 januari 2022
  PrinsenbeeknatuurontwikkelingNoordrand MiddenWaterschap Brabantse DeltaRijkswaterstaatStaatsbosbeheerGemeente BredaProvincie Noord-Brabant
  Natte natuur in wording
  (Foto: Bert Witvoet)
  0
  [nexturl]
  Reacties