Groenrijk 728 kerst
 1. Meer wandelen en fietsen in Halderdonk

  Heemkundekring Op de Beek/Werkgroep Buitenheem spant zich in om het Prinsenbeekse buitengebied toegankelijk te houden voor wandelaars en fietsers. Het is een traject van lange adem, maar er wordt succes geboekt. Zo komt er een brug over de Halsche Vliet, waarmee de bij fietsers en wandelaars populaire Haagsedijk wordt aangesloten op de Hooglaarsestraat.
  (Illustraties: Heemkundekring Op de Beek)

  Door Heemkundekring Op de Beek/Werkgroep Buitenheem

  Het gebied ‘Halderdonk’ ten noordwesten van ons dorp, aan het einde van de Hooglaarsestraat, is lang niet bij iedereen bekend. Niet gek, want het loopt er dood. Voor wie het gebiedje eenmaal bezocht, is dat onbegrijpelijk, want het kent mooie vergezichten. Halderdonk is een ‘donk in een hal’, oftewel een beetje verhoogd gelegen stukje in een eigenlijk moerassig gebied.

   

  Al veel eerder werden instanties benaderd voor betere ontsluiting van Halderdonk. Het natuurbouwproject Noordrand Midden (NRM) bood dan ook de kans om vanuit heemkundekring Op de Beek dit gebrek nog eens onder de aandacht te brengen. Deze keer met meer gehoor. De projectpartners van NRM (provincie, waterschap, Staatsbosbeheer) bleken gevoelig. Samen met onze gemeente worden er nu stappen voorwaarts gezet, op twee manieren.

   

  De bij fietsers en wandelaars populaire Haagsedijk wordt met een brug over de Halsche Vliet aangesloten op de Hooglaarsestraat. Daarmee komt er een mooie toegang vanuit Prinsenbeek.

   

  Juist omdat het smalle fietspad op Haagsedijk zo druk kan zijn, is voor wandelaars een alternatieve verbinding zuid-noord van belang. Door het Angelsweggeske in het nabij gelegen kleinschalige, maar prachtige natuurgebiedje Angel te verbinden met de Langeweg komt er te zijner tijd aan de oostkant van de Halsche Vliet een wandelpad naar het noorden.

   

  Dit Halderdonkpad kreeg vanuit NRM de voorkeur uit drie varianten. De twee andere gingen over de vuilstort, de vroegere eendenkooi, of nog meer oostwaarts. Er wordt nog geijverd om het Halderdonkpad voor de wandelaar een vervolg te geven aan de overkant van de Langeweg, om ook daar - buiten het fietspad - aldus het gemaal Halle te kunnen bereiken.

   

  Publiek buiten sluiten

  Het project Noordrand Midden maakte in 2020 voor Prinsenbeek een beroerde start door met het plaatsen van grote hekken rond onze polder Weimeren het publiek buiten te sluiten. De heemkundekring blijft pogen om Weimeren, net als dat altijd tot 2020 het geval was, van weer binnenuit te mogen beleven. Al is het maar bijvoorbeeld in de maanden buiten het vogelbroedseizoen.

  Zondag 17 april 2022
  PrinsenbeekHeemkundekring Op de BeekbuitengebiedwandelenfietsenprovincieNoordrand MiddenwaterschapStaatsbosbeheer
  (Illustraties: Heemkundekring Op de Beek)
  Deel dit artikel op:
  0
  [nexturl]
  Reacties