Groenrijk 728 100920
 1. Meepraten over toekomst verkeer in Prinsenbeek

  De Gemeente Breda is bezig met een nieuwe mobiliteitsvisie. Het Dorpsplatform Prinsenbeek is gevraagd bij te dragen vanuit de specifiek Prinsenbeekse situatie ten aanzien van het verkeer in het dorp, en ziet dit als een kans om problemen aan te kaarten en mee te denken over oplossingen. Hiervoor is wel de inbreng van zoveel mogelijk Bekenaren gewenst.

  Dit meldt de Mobiliteitscommissie van het platform, die stelt: ‘Wie gehoord wil worden moet wat zeggen. Zo’n kans om onze problemen en mogelijke oplossingen aan te kunnen geven en te kunnen laten landen in een visie die jaren mee moet gaan, krijgen we nooit meer’, is de overtuiging van het dorpsplatform. De Bredase mobiliteitsvisie zal immers de grondslag vormen voor concrete acties en projecten voor de komende jaren.

   

  De gemeente heeft adviesbureau Goudappel Coffeng in de arm genomen om het visietraject in Prinsenbeek te begeleiden. Het onderzoek in Prinsenbeek moet in maart 2020 klaar zijn. Nu wordt een enquête voorbereid, een digitaal platform ingericht en een klankbordgroep opgericht.

   

  Enquête

  In de enquêtes krijgen alle Bekenaren de gelegenheid om ten aanzien van verschillende thema’s hun mening te geven. Zoals ten aanzien van gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers, mindervaliden, parkeren en bereikbaarheid. ‘Het is wel van groot belang dat de participatie van de Beek in de enquêtes heel groot wordt’, volgens het dorpsplatform. ‘Doe dus mee en vul straks de enquête in, dit is een eenmalige kans!’ De enquête komt een dezer dagen online en is in te vullen tot en met de eerste week van januari.

   

  Digitaal platform

  Via het digitale platform kan iedereen mogelijke maatregelen aandragen, die zullen worden onderzocht op haalbaarheid en effectiviteit.  ‘Allemaal belangrijke onderwerpen, waar iedereen wel een mening over heeft en waarover nu ook echt door iedereen iets kan zeggen. Doe mee dus!’, luidt de oproep van het dorpsplatform.

   

  Klankbordgroep

  Een nieuw op te richten klankbordgroep gaat in ongeveer drie bijeenkomsten de uitkomsten bekijken, oplossingsrichtingen zoeken en het eindresultaat van het adviesbureau bespreken. De klankbordgroep bestaat straks uit twaalf tot vijftien personen. Hiervoor worden belanghebbende partijen aangezocht en vier betrokken individuele Bekenaren gezocht.

   

  Het dorpsplatform doet een oproep aan Bekenaren die graag inhoudelijk en constructief willen meedenken en meepraten, zitting te nemen in de klankbordgroep. Belangstellenden kunnen zich melden via een mail met motivatie naar contact@dorpsplatform-prinsenbeek.nl. De Mobiliteitscommissie zal uit de aangemelde kandidaten vier personen kiezen. Zie ook de website van het Dorpsplatform Prinsenbeek: klik hier.

  Vrijdag 13 december 2019
  PrinsenbeekDorpsplatform PrinsenbeekmobilisteitGemeente Bredavisie
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw tips, nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.