Trined 728
 1. ‘Logisch dat parkeerdruk Markt is toegenomen’

  Het is logisch dat de parkeerdruk op de Markt in Prinsenbeek is toegenomen, stelt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie in de Bredase gemeenteraad.
  ‘Logisch dat parkeerdruk Markt is toegenomen’

  Het plan voor de markt is door een intensieve vorm van participatie tot stand gekomen, verklaart het college. Er was een gedragen wens voor een knusser, groener en sfeervoller dorpsplein. Er is daarom gekozen om geen overmaat aan parkeren te faciliteren, maar juist in te zetten op verblijfskwaliteit. Dat heeft zich vertaald in het aanleggen van minder parkeerplaatsen. Bij eenzelfde gebruik met minder parkeerplaatsen is daarmee logischerwijs de parkeerdruk toegenomen ten opzichte van de oude situatie.

   

  Dertig parkeerplaatsen minder

  In totaal zijn er in het gebied van de herinrichting dertig parkeerplaatsen minder teruggekomen. Er zijn 180 parkeerplaatsen aangelegd, voorheen waren dat er 210, zo verklaart het college.

   

  Daarbij geldt wel dat een nieuwe openbare ruimte vaak een bepaalde mate van ‘gewenning’ nodig heeft en dat er de afgelopen maanden sprake was van een extra dynamiek rondom de Markt, stelt het college. Enerzijds vanwege het uitvoeren van de laatste werkzaamheden en anderzijds vanwege het gebruik in en rond de decembermaand.

   

  De parkeerdruk op de parkeerplaatsen is vooraf aan het ontwerptraject overdag en ’s avonds gemeten. Het parkeerterrein stond met een gemiddelde bezetting van vijftig procent grotendeels leeg, aldus het college. Er is gekozen het plan niet op één piek te dimensioneren, maar om juist verblijfskwaliteit toe te voegen.

   

  In de Loopstraat en Paantjesstraat zijn vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen rond de Markt wel elf parkeerplaatsen aan het plan toegevoegd. Deze zijn onderdeel van de 180 parkeerplaatsen die zijn aangelegd.

   

  Samen met een aantal betrokkenen van Prinsenbeek wordt gewerkt aan de mobiliteitsvisie Prinsenbeek. Tijdens een eerste sessie is hier de parkeerdruk op de Markt ook ter sprake gekomen. Tijdens vervolgsessies worden de belangrijkste knelpunten besproken.

   

  Mindervalideparkeerplaatsen

  Er zijn in totaal acht mindervalideparkeerplaatsen aangelegd, stelt het college. ‘We gaan op korte termijn drie van deze parkeerplaatsen omvormen naar normale parkeerplaatsen en één naar een laad- en losplaats. Daarmee voldoen we nog steeds aan de richtlijnen, maar ontstaat er wel een aantal extra openbaar te gebruiken parkeerplaatsen.’

   

  In het plan zijn bij de Jumbo goede fietsvoorzieningen toegevoegd om deze vervoerswijze interessanter te maken.

   

  Weekmarkt niet verplaatst

  Het college maakt ook duidelijk dat de weekmarkt op de vrijdagochtend niet naar een ander plek zal worden verplaatst. De marktkooplieden hebben aangegeven dat zij in het verleden op het plein hebben gestaan en dat dit resulteerde in een lagere omzet, omdat zij daar niet in 'de loop’ staan. Daarnaast is de gedachte achter het plan dat het plein ook meer als 'evenementenplein’ voor het dorp gaat fungeren. Dat zou betekenen dat de weekmarkt op veel momenten zou moeten verplaatsen. Op de huidige locatie is dit enkel tijdens de kermis het geval. En met de herinrichting is ook de elektriciteitsvoorziening voor de evenementen en weekmarkt vervangen.

   

  Rouwstoet

  Het college vindt het ook ongepast als tijdens het arriveren van een rouwstoet parkeerboetes zouden worden uitgedeeld. Maar dat is een paar weken geleden ook niet gebeurd, reageert het college op vragen hierover. Op die betreffende ochtend zijn mensen mondeling gewaarschuwd voor de supermarkt omdat zij daar de rijbaan blokkeerden. De rouwstoet kwam pas aanrijden op het moment dat de handhavers het plein verlieten. Er zijn aldus geen deelnemers aan de rouwstoet beboet.

   

  De betreffende handhavers bevonden zich op de Markt naar aanleiding van diverse meldingen van parkeeroverlast. Zij hebben twee bekeuringen uitgeschreven. Dit was voor mensen die in een groenstrook geparkeerd stonden. De bekeuringen zijn niet geschreven op het voorplein voor de kerk, waar tijdens diensten gedoogd wordt dat er voertuigen geparkeerd staan, indien er op het plein geen parkeerplek meer is.

  Woensdag 19 februari 2020
  PrinsenbeekMarktparkerenGemeente Breda
  ‘Logisch dat parkeerdruk Markt is toegenomen’
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.