1. Lezing ‘Veldnamen in Princenhage en Prinsenbeek’

  Lezing ‘Veldnamen in Princenhage en Prinsenbeek’
  (Foto: Heemkundekring Op de Beek)
  Waar komen ze vandaan, al die oude namen van gehuchten, dorpen, akkers en straten, zoals Hage, Beek, Effen, Lies Overveld, Vroente, Westrik, de Rijt, Kapelakkers en Westrik? Christ Buiks uit Oosterhout houdt er woensdag 27 maart in museum De Rijf een lezing over bij Heemkundekring Op de Beek.

  Door Heemkundekring Op de Beek

  Hij spreekt dan over ‘Veldnamen in Princenhage en Prinsenbeek’. Christ Buiks heeft hier de afgelopen 30 jaar onderzoek naar gedaan en het resultaat neergelegd in een ruim 2400 bladzijden tellend boek (8 delen). Tijdens de lezing vertelt hij hierover en over de historische betekenis.

   

  Belastingen

  Veldnamen zijn de namen van gehuchten, dorpen, akkers, bossen, weiden, beemden, straten , afzonderlijke bomen, hekken et cetera. Het gebruik van veldnamen was vroeger noodzakelijk om allerlei redenen. De boer moest zijn familie of knechten kunnen zeggen op welk van zijn tien of twintig percelen er werk te doen viel. De belastingen (verpondingen, cijnzen) zouden helemaal niet geïnd kunnen worden als de percelen geen naam zouden hebben, althans in de periode voordat het kadaster werd ingevoerd(1832). Daarom zijn er in de loop der eeuwen duizenden veldnamen verzonnen.

   

  Bronnen

  Die namen geven eigenlijk de visie van de mens op het landschap van eeuwen geleden. Ze zijn niet allemaal bewaard gebleven, maar vanaf de vijftiende eeuw komen ze veel voor in de bronnen. Die bronnen zitten in  de archieven en zijn van allerlei aard, zoals verkoop- en hypotheekakten, belastingboeken, leen -en cijnsboeken, notariële archieven en advertenties in oude kranten.

   

  Toponiem

  Als we een naam vinden in die bronnen, moeten we ook nog gaan zoeken naar waar het toponiem precies ligt, want in oude bronnen staan alleen maar vage omschrijvingen. Dat wordt pas anders na 1832, toen elk perceel een letter en nummer kreeg, bijvoorbeeld A32 en er bijbehorende kadasterkaarten werden getekend, waarop dit op te zoeken was.

  Een groot probleem is vaak de verklaring van de betekenis van een toponiem. Daarvoor moet de hulp worden ingeroepen van  woordenboeken, en veel literatuur. Elk toponiem is een puzzel, maar dat maakt het ook interessant.

   

  De lezing begint om 19.30 uur in Museum De Rijf aan de Brielsedreef 39A in Prinsenbeek. Iedereen is welkom. Toegang voor leden heemkundekring is gratis, niet leden betalen € 2,50.

  Vrijdag 22 maart 2019
  PrinsenbeekPrincenhageveldnamenheemkundekring Op de BeekMuseum De Rijf
  Lezing ‘Veldnamen in Princenhage en Prinsenbeek’
  (Foto: Heemkundekring Op de Beek)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.