1. Infobijeenkomst werk Vaareindseweg en Westrikseweg

  De Gemeente Breda organiseert op donderdag 5 september een informatiebijeenkomst over de Vaareindseweg en Westrikseweg, net over het spoor bij Prinsenbeek. Om hier samen met de omwonenden de mogelijkheden voor de toekomst in beeld te brengen. De bijeenkomst is vanaf 19.00 uur in Café-Zaal Marktzicht in Prinsenbeek.

  Na de wegwerkzaamheden dit voorjaar aan een deel van de Vaareindseweg en Westrikseweg hebben enkele omwonenden vragen gesteld. Onder meer over de toekomstmogelijkheden. Ook is er verzocht om een tijdelijke wegmarkering.

   

  Het was nodig om nieuw asfalt aan te brengen over een deel van de Vaareindseweg en Westrikseweg vanwege het bouwverkeer. Dit is een tijdelijke oplossing, stelt de gemeente, die aangeeft dat er na de aanleg van wijk Westrik over ongeveer twee jaar een definitieve deklaag wordt aangebracht. In de tussentijd is de gemeente van plan een kantmarkering aan te brengen in de vorm van een fietssuggestiestrook. Daarnaast komt er een wegmarkering in de vorm van een verkeersplateau ter hoogte van de T-splitsing Westrikseweg – Vaareindseweg, om de snelheid te remmen. Het is de bedoeling om na de bouwvakvakantie de tijdelijke markering aan te brengen.

   

  Bewoners van de aan Prinsenbeek grenzende Bredase straten schreven in november vorig jaar aan het gemeentebestuur dat er hoognodig iets moest gebeuren aan de onveilige verkeerssituatie ter plaatse en de slechte staat van de wegen. Tijdens de bouw van de HSL-lijn en de verlegging van de A16 is de bereikbaarheid van Prinsenbeek veranderd en het verkeer in deze buurt toegenomen, stelden ze. En met de nieuwe woonwijken aan de Westrik zal dit volgens hen nog verder toenemen.

  Donderdag 08 augustus 2019
  PrinsenbeekVaareindsewegWestriksewegBredaGemeente Bredainformatiebijeenkomst
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.