Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 1. Hoogfeest Maria-Tenhemelopneming

  Hoogfeest Maria-Tenhemelopneming
  Het Mariabeeld in de door parochianen vervaardigde mantel. Die werd onthuld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het kerkgebouw vijf jaar geleden.
  In de kerk van Parochie OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek is op woensdag 15 augustus om 14.00 uur het Hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming. Alle ouderen van Prinsenbeek en Princenhage zijn van harte welkom om dit samen te komen vieren.

   

  Door Ouderenpastoraat Princenhage/Prinsenbeek

  In het bijzonder leden van de Zonnebloem en alle bewoners van Hagedonk. Ook rolstoelers met hun vrijwilliger zijn van harte welkom.

   

  Ter ere van Maria, patrones van onze parochie, is er een woord- en communieviering met muzikale begeleiding van het weekkoor uit Princenhage. Na afloop is er een gezellig samenzijn in Zaal Marktzicht, met koffie/thee en wat lekkers en een gratis drankje.

   

  Ook zal op deze feestdag het Mariabeeld weer in de bijzondere mantel worden getooid. Een mooie gelegenheid om de mantel weer eens te bewonderen.

   

  Mocht u vervoersproblemen hebben voor deze middag, dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat van de pastorie, tel. 076-5412231 tussen 9.00 en 11.00 uur, of per e-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl.

   

  Wees gezegend

  Maria, die vanaf het begin 2000 jaar geleden zo’n belangrijke rol heeft gespeeld, noemen wij ook wel liefkozend: Onze Moeder. Een heilige vrouw waarmee we ons kunnen identificeren. Door haar opname in de hemel met lichaam en ziel is zij voor ons een teken van hoop. Hoop dat ook voor ons die belofte van het eeuwig leven bij God geldt. Vertrouwen ook dat iedereen die zich klein durft te maken voor God verheven zal worden.

   

  Weet dat u allen welkom bent.

  Donderdag 09 augustus 2018
  PrinsenbeekMaria-Tenhemelopnemingkerk
  Hoogfeest Maria-Tenhemelopneming
  Het Mariabeeld in de door parochianen vervaardigde mantel. Die werd onthuld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het kerkgebouw vijf jaar geleden.
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.