Trined 728
 1. Hagedonk vijftig jaar

  Thebe Hagedonk bestaat vandaag precies vijftig jaar. In de jubileumuitgave van huisblad Het Opstekertje blikt het zorgcentrum terug op de rijke geschiedenis van het bejaardenhuis dat een woonzorgcentrum werd.
  • (Foto: Thebe)
  • Archieffoto.

  Het duurde in de beginjaren lang voordat er animo was om in het nieuwe bejaardenhuis te gaan wonen. In oktober 1971 hadden nog maar tien inwoners zich opgegeven. Mensen bleven liever zelfstandig wonen in hun aangepaste seniorenwoningen in Gertrudisoord en Zilverhof. Bovendien was Prinsenbeek toen al een dorp met veel eigen woningbezit, waar mensen zo lang mogelijk in bleven wonen. De pijlen werden gericht op de boeren en tuinders in Prinsenbeek. Die hun bedrijf hadden overgedragen aan hun opvolgers.

   

  Genieten van de oude dag

  De eerste bewoners waren vaak gezond, wel ouder dan 65 jaar. Het ging in die tijd om ‘genieten van de oude dag’. Bij de opening waren er uiteindelijk toch zeventig bewoners.

   

  De bouw- en inrichtingskosten bedroegen tweemiljoen gulden. De bouw bestond uit een laagbouw met gemeenschappelijke voorzieningen zoals twee recreatiezalen, een biljartkamer, boetseerhoek, kapel, keuken en administratie. De hoogbouw telde zes woonlagen met daaronder op de begane grond de directie-afdeling, ziekenkamers en was- en spoelruimten. Per verdieping waren er twaalf eenpersoons flatjes en één tweepersoons flat.

   

  Protestactie

  Hagedonk is op 17 mei 1972 geopend door burgemeester Baetens. Amper twee jaar na de opening was Hagedonk landelijk in het nieuws. De situatie in het bejaardenhuis werd besproken in de Tweede Kamer en de provincie Brabant stelde een ‘Commissie Hagedonk’ in. Wat was er aan de hand in het normaal zo rustige Prinsenbeek?

   

  De bewoners van Hagedonk voelden zich al snel erg betrokken bij ‘hun huis’. Ze wilden niet dat mensen van het stichtingsbestuur bepaalden hoe het eraan toeging, dat deden ze liever zelf. Ook het personeel had een sterke eigen wil. Maar inspraak, medezeggenschap, een bewonersraad of cliëntenraad waren er in die tijd niet. Dus barstte in maart 1974 de bom toen het stichtingsbestuur directeur Loose en zijn vrouw (tevens hoofd van de huishoudelijke afdeling) ontsloeg. Het echtpaar woonde inpandig in Hagedonk en was populair bij de bewoners en ook personeelsleden namen het voor hen op.

   

  Hagedonk werd vijf dagen bezet, ook bejaardenverzorgsters legden het werk neer. De politie kwam eraan te pas om de bezetting na vijf dagen te beëindigen. De Beekse bejaarden trokken op 29 april 1974 naar Den Haag, waar ze werden ontvangen door minister Van Doorn. De bewoners kregen er Loose niet mee terug, ook de rechtbank deed dat niet teniet. Wel is door de actie inspraak voor bewoners van bejaardenhuizen in gang gezet. Via allerlei commissies, zowel van de Tweede Kamer als provincie, is dat uiteindelijk een recht geworden. Tegenwoordig zijn medezeggenschap voor personeel en inspraak van bewoners en familie goed geregeld. Daarvoor heeft Hagedonk een cliëntenraad.

   

  Centrale functie

  De zorg voor bewoners is enorm veranderd. Eerst was Hagedonk vooral huisvesting, maar het aanbod is fiks uitgebreid. Ook door de bouw van twintig bejaardenwoningen aan de Vliet in 1979/1980 en later de aanleunwoningen aan de Nassaustraat, kreeg Hagedonk steeds meer een centrale functie in de ouderenzorg, niet alleen voor de eigen bewoners. In 1989 werd de Wiek geopend, ouderen kregen de mogelijkheid om de dagopvang te bezoeken, waarmee ook de mantelzorgers thuis werden ontlast. Daar kwamen later de Regenboog (groepsverzorging) en de Molenkap (aan de Brabantstraat) bij.

   

  Verpleging

  In 2002 werd de verzorging uitgebreid met verpleging, voor vijftien mensen was er plek. Dat was een belangrijke voorziening voor Prinsenbeek, omdat inwoners niet langer naar een verpleeghuis elders moesten gaan.

   

  Zo zijn er veel meer zaken aangepast aan de tijd, het winkeltje kwam, de zaal is vergroot, het restaurant aangebracht en opengesteld voor niet-bewoners en maaltijden werden er bereid en thuis bezorgd via Tafeltje-Dekje.

   

  Zo’n klein woonzorgcentrum kan in deze tijd moeilijk zelfstandig bestaan. Daarom is de stichting Bejaardenhuisvesting Prinsenbeek in 2000 een fusie aangegaan. Samen met Lucia, Janshove en Huize Haga ging het op in de organisatie Oranjehaeve. In 2008 was er de fusie tot Thebe, waar ook De IJpelaar en Aeneas onder vallen. Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in negentien gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast wordt zorg geboden in 25 woonzorgcentra in de regio, zoals Hagedonk.

   

  Hagedonk doet altijd mee

  Een sinterklaasfeest, koningsdag of carnaval, niets gaat aan Hagedonk voorbij. Ook bij Prinsenbeekse evenementen wordt aangesloten. Zo liepen bewoners jarenlang mee met de avondvierdaagse. Hoewel, liepen, ze werden in hun rolstoel geduwd door de lokale brandweermannen en later door vrijwilligers.

   

  Toen Hagedonk in 1975 volledig was gevuld met 82 bewoners, was de gemiddelde leeftijd 79 jaar. Eind 1996 woonden er nog steeds 82 mensen, de gemiddelde leeftijd was toen al gestegen naar 86 jaar. In 2022 zijn er nog altijd 82 bewoners, de gemiddelde leeftijd is 86,19 jaar.

   

  Nieuwbouw

  In 2001 kwam voor het eerst de roep om nieuwbouw. Want Hagedonk voldeed niet aan de eisen van deze tijd. In 2011 kwam het plan om in het hartje van Prinsenbeek, daar waar vroeger de kerk stond, een nieuw zorgcentrum te bouwen. De Apolloschool verhuisde naar bouwplan De Neel, de waardevolle oude gevels van het gemeentehuis bleven overeind en zo werd gestart aan de bouw. Na veel vertraging is de nieuwbouw van Hagedonk dan in 2015 geopend. Het oude pand is tijdelijk bewoond door antikraak en uiteindelijk gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

   

  Feestweek

  Thebe Hagedonk viert het vijftigjarig bestaan met een mooie activiteitenweek voor de bewoners. Vandaag is de aftrap met taart en champagne, en muziek van Wim en Greet Bervoets en Rob Pollé. Woensdag is er een quizmiddag. Donderdag gaan de bewoners naar Meersel-Dreef en vrijdag is er een playbackshow. Ook gedurende het jaar zijn er nog diverse activiteiten in het kader van het vijftigjarig bestaan. Zo is er op 4 november een feestavond voor personeel en bewoners.

  Dinsdag 17 mei 2022
  PrinsenbeekHagedonkwoonzorgcentrumThebevijftig jaar
  • (Foto: Thebe)
  • Archieffoto.
  0
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw tips, nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.