1. Fonteinen Markt minder kostbaar

  Een waterspeelplek met zogenaamde ‘bedriegertjes’ op de nieuwe Prinsenbeekse Markt kan aanzienlijk goedkoper worden gerealiseerd dan eerder aangekondigd. Voor een richtbedrag van maximaal 30.000 euro zou dit moeten kunnen, stelde de Werkgroep Markt woensdag in Café-Zaal Marktzicht. Eerder was nog sprake van 70.000 euro.
  Fonteinen Markt minder kostbaar

  Centraal op het plein zou een speelelement moeten komen in de vorm van zogenaamde ‘bedriegertjes’, 21 kleine gaatjes in de betegeling waaruit op onverwachte momenten water spuit. Dit onderdeel van de nieuwe Markt zou door de dorpsgemeenschap moeten worden bekostigd.

   

  Tijdens de brainstormsessie woensdag over activiteiten om geld bijeen te brengen voor dit speelelement vertelde Peter Wijninga van de werkgroep dat ze op zoek zijn gegaan naar goedkopere alternatieven, en dat dit ook is gelukt. De verwachting is dat de kosten nog lager kunnen uitkomen als gemeente en aannemer mogelijk iets bijdragen.

   

  Beeks eigen element

  Het is de bedoeling om een fonteinenvloer te realiseren met een drukknop, om de sproeiers met een interval in gang te kunnen zetten. De kelders en pompen van de oude fonteinen zijn overigens nog bruikbaar, wat ook tot kostenbesparing leidt. Verder maakt een ‘Beeks eigen’ element deel uit van de waterplek. Dit is iets waarover onder meer Heemkundekring Op de Beek zich buigt.

   

  De uitvoering kan starten bij voldoende budget, en dat is waar het woensdagavond vooral over ging. Hoe krijgen we als dorpsgemeenschap dit geld spoedig bijeen? Streven is om dit 1 januari rond te hebben, zodat het waterproject 1 april klaar kan zijn en de compleet vernieuwde Markt rond Koningsdag feestelijk kan worden geopend.

   

  Crowdfunding

  Het aantal deelnemers aan de brainstormsessie was weliswaar beperkt, ideeën om geld bijeen te brengen waren er volop. Van zwerfafvalactie, statiegeldknop bij de supermarkt, kerstbomen ophalen en een sponsorloop tot collectebussen in winkels, kerststerrenverkoop, Bossche bollenactie, crowdfunding, individuele acties en donaties. En niet in de laatste plaats middels bijdragen van ‘Vrienden van de Markt’.

   

  Nieuwe bijeenkomst

  Eind augustus of begin september zal de Werkgroep Markt nog een zo’n bijeenkomst organiseren, in de hoop dat zich na de vakantie meer mensen hierover willen buigen en initiatieven willen oppakken. Om vervolgens in het laatste kwartaal van dit jaar het geld bijeen te brengen. Doneren kan ook, en wel via bankrekeningnummer NL83RABO0340370106, ten name van Dorpsplatform ‘Vrienden van de Markt’. De meter staat nu op 450 euro.

  Zaterdag 13 juli 2019
  PrinsenbeekMarktbedriegertjesfonteinenwaterspeelelementcrowdfunding
  Fonteinen Markt minder kostbaar
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.