Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 1. Feestelijke slotviering kerk

  Feestelijke slotviering kerk
  Slotviering 2017.
  Parochie OLV ten Hemelopneming sluit komende zondag om 09.30 uur het kerkelijk werkjaar af met een feestelijke familieviering met de gezamenlijke koren. Iedereen is welkom om erbij te zien, in het bijzonder de communicanten en vormelingen en hun familie. Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn op het kerkplein.
  Maandag 11 juni 2018
  Prinsenbeekkerkslotviering
  Feestelijke slotviering kerk
  Slotviering 2017.
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.