Groenrijk 728 sept
 1. 'Dorpsraad Prinsenbeek pakt aan'

  Waar houdt de Dorpsraad Prinsenbeek zich mee bezig? Die vraag wordt beantwoord in de serie artikelen ‘De Dorpsraad pakt aan', die de komende weken op deze site zal verschijnen. In dit eerste deel legt de dorpsraad uit waarom het afbakenen van taken soms lastig is. 'Vooral omdat steeds het algemeen belang telt.'
  'Dorpsraad Prinsenbeek pakt aan'

  Waar houdt de Dorpsraad Prinsenbeek zich mee bezig? Die vraag wordt beantwoord in de serie artikelen ‘De Dorpsraad pakt aan', die de komende weken op deze site zal verschijnen. In dit eerste deel legt de dorpsraad uit waarom het afbakenen van taken soms lastig is. 'Vooral omdat steeds het algemeen belang telt.'


  Door Dorpsraad Prinsenbeek
  Al enige tijd bestond bij de dorpsraad de gedachte om de communicatie hoger op de agenda te zetten. Tijdens de behandeling van Prinsenbeek Begroot in de eerste helft van 2016 werd de gedachte concreet om de vraag wat de dorpsraad doet, te beantwoorden in een serie verhalen. Zo moet het voor de inwoners van het dorp duidelijk worden welke acties de dorpsraad ontplooit, waar ze zich voor inzet en vooral ook: waarom?

  De dorpsraad heeft behalve een bestuur ook een aantal werkgroepen. Per werkgroep wordt uitgelegd wat deze doet, wat de geschiedenis ervan is en wat de precieze rol van de dorpsraad is in deze werkgroep. Want in sommige werkgroepen is de dorpsraad één van de betrokken partijen.


  De Dorpsraad bestaat uit:
  Sylvia Vincenten (Voorzitter)
  Gillina Baay (vice-voorzitter)
  Jan van Gunsteren (penningmeester)
  Harry Baan
  Geert Eisma
  Rini van Haperen
  Rianne Nelemans
  Marc van Oosterbosch
  Lucie Rijsdijk
  Gerard Wijnsma
   
   
  De Dorpsraad algemeen
  De raad telt tien leden en is sinds de oprichting (17 december 1997) verscheidene malen van samenstelling veranderd. Volgens de statuten heeft de dorpsraad als doel het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van de voormalige gemeente Prinsenbeek (die op 1 januari 1997 opging in de grote gemeente Breda). Daarmee wordt bedoeld het bevorderen en verbeteren van het woon-, leef- en werkklimaat en het stimuleren van initiatieven om de identiteit van het dorp te behouden. ,,Eigenlijk zijn wij vooral intermediair tussen de gemeente en de inwoners”, zegt Harry Baan, een van de langstzittende dorpsraadleden.
   
  Die relatie met de gemeente heeft een bewogen geschiedenis. Deze kwam enkele malen flink onder spanning te staan. Zo heeft de Prinsenbeekse dorpsraad als enige niet het convenant getekend dat de gemeente Breda wel heeft afgesloten met de andere dorps- en wijkraden. ,,Wij zijn gericht op Prinsenbeek en Prinsenbeek alléén. Wij hebben geen behoefte aan een clubje dat alle dorps- en wijkraden vertegenwoordigt bij de gemeente.” Baan zegt buiten het convenant om nog altijd een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de gemeente. ,,Zeker na Prinsenbeek Begroot. Bijna duizend Bekenaren hebben aangegeven wat ze vinden en wat ze willen. Die stem klinkt hard door.”
   
  Het afbakenen van de taken is soms lastig voor de dorpsraad. Vooral omdat steeds het algemeen belang telt. Om die reden heeft ze zich niet gemengd in de discussie over de huisvesting van twaalf statushouders in de straat Eglantier. ,,Verwacht van ons geen stellingname, wij zijn niet voor of tegen. Want dan zouden wij het nooit goed kunnen doen. In het dorp zijn er voor- en tegenstanders, van een algemeen belang is dus geen sprake.” Bij het afbakenen hoort ook de mate van ernst voor het dorp. ,,Wanneer iemand zijn zin niet krijgt over het bouwen van een tuinhuisje, moet die niet bij ons zijn. Nogmaals: het algemeen belang telt. Als voorbeeld denk ik aan de wens om aan de Zanddreef bij het spoor aan beide kanten een fietspad te hebben. Daar hebben wij ons hard voor gemaakt: dát was van algemeen belang van ons dorp.”
   
  Dat in die bijna twintig jaar de burgers veel mondiger zijn geworden, heeft de dorpsraad gemerkt. Bewoners richten sneller een eigen groep op om voor of tegen iets te strijden. Baan juicht dat toe. ,,Wij hoeven niet overal tussen te zitten. De gemeente ziet ons vaak ook als eerste ingang, maar soms schuiven we iets door naar een groep in het dorp die een onderwerp beter kan oppakken. Wat wij dan wel doen, is faciliteren. Daar zien we veel in. Zaken initiëren en faciliteren. Wanneer het staat, mag zo'n initiatief van mij afgestoten worden als een zelfstandig iets.” Baan ziet de appels graag van de boom vallen zodra deze rijp zijn. Zwembad De Kuil is wat hem betreft een goed voorbeeld. Daarvoor is een aparte stichting opgericht. ,,Met daarin nog steeds leden van de dorpsraad. Als er anderen uit het dorp opstaan, kunnen die onze plekken innemen, zodat de Kuil écht los komt te staan van de dorpsraad.”
   
  Tijdens Prinsenbeek Begroot was het goed om te horen – en in een aantal gevallen bevestigd te krijgen – waar de Prinsenbekenaren zich werkelijk druk om maken. Baan: ,,Zaken als wonen en de inrichting van de Markt. Daar kunnen wij mee vooruit. We willen de mensen die bij Prinsenbeek Begroot actief waren, graag bij de verdere ontwikkelingen betrekken. Die kracht mag niet verloren gaan.”
  Donderdag 22 september 2016
  Prinsenbeekdorpsraad
  'Dorpsraad Prinsenbeek pakt aan'
  0
  Reacties