1. Bijeenkomsten over dementie

  Het Dorpsplatform Prinsenbeek, Domein Zorg, organiseert op dinsdag 24 en donderdag 26 september in woonzorgcentrum Thebe Hagedonk informatieve bijeenkomsten over dementie. Dit in samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Iedereen in Prinsenbeek die zich betrokken voelt bij het onderwerp is welkom.
  Bijeenkomsten over dementie

   

  Door Dorpsplatform Prinsenbeek, Domein Zorg

  Tijdens de bijeenkomst worden aanwezigen geïnformeerd over:

  • het herkennen van dementie (is het vergeetachtigheid of dementie?);
  • het omgaan met dementie (diagnose is gesteld, en wat nu?);
  • het regelen van zorg (en mantelzorg).

   

  Tijdens de bijeenkomst wordt eerst een video bekeken, waarin dementiedeskundigen het thema van de video ‘Dag en nacht met dementie’ bespreken.

   

  De bijeenkomst is gericht op mantelzorgers van mensen met dementie en andere geïnteresseerden. Er wordt uitleg gegeven en de aanwezigen krijgen praktische tips over welke aanpassingen in en om huis de persoon met dementie kunnen helpen. Ook wordt verteld waarom deze aanpassingen een positief effect kunnen hebben. Na het bekijken van de video bestaat er de mogelijkheid vragen te stellen aan een inhoudsdeskundige.

   

  Virtual reality-bril

  Voorafgaand of na afloop van de bijeenkomst is er voor belangstellenden ook de gelegenheid om door middel van een virtual reality-bril te ervaren hoe iemand met dementie alles beleeft. We hopen hierdoor meer bewustwording en begrip voor mensen met dementie te creëren. Lezen of horen over dementie heeft al impact. Maar daadwerkelijk ervaren hoe het is, vergroot pas echt het begrip. Er is maar een beperkt aantal brillen beschikbaar. Bij meer belangstelling dan beschikbaar moeten wij helaas naar een alternatieve oplossing verwijzen.

   

  De bijeenkomsten worden gehouden in Woonzorgcentrum Thebe Hagedonk (ingang via de Markt) op:

   

  Dinsdag 24 september

  1. 13.00 uur: Virtuele bril dementie 1e groep;
  2. 14.00 uur: Presentatie en discussie;
  3. 16.00 uur: Virtuele bril dementie 2e groep.

   

  Donderdag 26 september

  1. 13.00 uur: Presentatie en discussie;
  2. 15.00 uur: Virtuele bril dementie 1e groep;
  3. 16.00 uur: Virtuele bril dementie 2e groep.

   

  Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp of inmiddels als mantelzorger hierbij betrokken is, is van harte welkom. Wel willen wij graag weten wat de achtergrond is voor uw aanmelding, zodat we hiermee tijdens de bijeenkomsten nog meer rekening kunnen houden. Indien iemand interesse heeft maar vanwege de thuisomstandigheden eigenlijk niet weg kan als mantelzorger, zoeken we naar een oplossing (anton.hoeven@gmail.com).

   

  Inschrijven

  Inschrijven kan door het opgaveformulier in te vullen en uiterlijk 20 september te mailen naar anton.hoeven@gmail.com. Wij hopen u op een van deze bijeenkomsten in Woonzorgcentrum Thebe Hagedonk te mogen verwelkomen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

   

  ----------------------

   

  OPGAVE FORMULIER bijeenkomsten DEMENTIE

   

  Naam :    _______________________________________________

   

  Adres :    _______________________________________________

   

  Bereikbaar onder tel. nr.                        mailadres:

  _____________________                     _________________________________

   

  Neemt graag deel aan de bijeenkomst “Dementie” op  (voorkeur aanvinken)

   

  o         Dinsdag         24 september  2019 van 14.00 tot 16.00 uur

   

  o         Wil graag gebruik maken van de Virtuele bril om 13.00 uur

  o         Wil graag gebruik maken van de Virtuele bril om 16.00 uur

   

  o         Donderdag  26 september  2019 van 13.00 tot 15.00 uur

   

  o         Wil graag gebruik maken van de Virtuele bril om 15.00 uur

  o         Wil graag gebruik maken van de Virtuele bril om 16.00 uur

  In de tussenliggende tijd is er gelegenheid om over dit onderwerp verder te discussiëren onder het genot van een kopje koffie/thee

   

  o         Achtergrond van aanmelding:

   

  o         Vrijwilliger Zonnebloem

  o         Vrijwilliger KBO

  o         Mantelzorger / partner van iemand uit de doelgroep Dementie

  o         Professional in de zorg

  o         Winkelier etc.

  o         Belangstellende inwoner Prinsenbeek

   

  o         Anders namelijk__________________________________________

   

  ___________________________________________________________

   

  Bovenstaande gegevens bij voorkeur mailen naar anton.hoeven@gmail.com, of in een gesloten envelop op het adres Kapittelhof 14 in de brievenbus doen. Dit geldt ook indien u aanvullende vragen heeft over deze bijeenkomsten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG, wordt op uw inschrijving toegepast.

  Donderdag 05 september 2019
  PrinsenbeekDorpsplatform Prinsenbeekdementieinformatiebijeenkomst
  Bijeenkomsten over dementie
  Reacties