Groenrijk 728 100920
 1. Disclaimer

  De redactie van Prinsenbeeknieuws.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Prinsenbeeknieuws.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
   
  Reacties op de artikelen worden eerst gekeurd voordat ze geplaatst worden.
  Reacties kunnen zonder opgaaf van redenen geweigerd worden door de redactie.
   
  Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.
   
  Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden Nederland onder nummer 30174840.
   
  Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.
   
  Niets van deze website mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemmig. 

   

 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw tips, nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.