Groenrijk 72 111120
 1. Woningen opgeleverd, Westrik bijna klaar

  Het is gelukt om voor het einde van 2020 ook de laatste woningen in de nieuwe woonwijk Westrik in Prinsenbeek op te leveren. Dit meldt manager ontwikkeling Jasper Jansen van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen desgevraagd. Nu worden in de openbare ruimte nog de laatste werkzaamheden verricht.

  Zo wordt de tijdelijk ontsluiting van de Westrikse Binnenweg naar de Prinsenboschlaan vervangen door een voet- en fietspad en komen er verlengde verkeersplateaus op de kruisingen met de straat Westrik. Dit werk zou eind januari klaar moeten zijn.


  Informatieborden
  Omdat Giesbers vanwege corona geen speciale activiteit bij de oplevering van de wijk kan organiseren, heeft het bouwbedrijf bij de twee uitkijkvlonders informatieborden over de ecologische zone geplaatst. Deze belofte is bij de start bouw van iedere fase uitgesproken richting de bewoners.


  Jasper Jansen was betrokken bij het gehele proces van Westrik; ruim zes jaar is hij ermee bezig geweest. Hij is blij dat het Giesbers, ondanks corona, toch is gelukt om alle woningen volgens planning op te leveren. ,,Het is een prachtige wijk geworden met mooie woningen en een openbare inrichting met een kwalitatieve uitstraling. Het straatbeeld sluit goed aan bij de ontwerpgedachte om een buurtschap te creëren, met meanderende straten, grote variatie in architectuur en veel groen in de wijk.’’ Hij is met name trots op de zogenaamde SKG-Publieksprijs waarmee het project Westrik werd bekroond, een prijs voor duurzame gebiedsontwikkelingen.


  Uitdagingen
  Er waren tijdens het traject ook wel verschillende hobbels te nemen, of ‘uitdagingen’ zoals Jansen ze noemt. Zoals de totstandkoming van het ecologische geluidsscherm aan de zuidzijde van het plan en de tijdelijke ontsluiting naar de Prinsenboschlaan voor het veilig scheiden van woon- en bouwverkeer. ,,Daar hebben we de nodige inspanningen voor geleverd.’’


  De nieuwe woonwijk bestaat uit in totaal 105 koopwoningen en 8 sociale huurwoningen, variërend van vrijstaande villa’s en tweekappers tot rij- en hoekwoningen. Duurzaamheid stond volgens Giesbers voorop in het project, wat onder meer tot uiting komt in het bovengronds afvoeren van hemelwater en de ontwikkelde ecologische verbindingszone.

  Woensdag 20 januari 2021
  PrinsenbeekWestrikwoningbouwGiesbers ontwikkelen en bouwen
  0
  Reacties