Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. Wijkenergieplan Prinsenbeek nog in de opstartfase

  Dit jaar is een begin gemaakt met het wijkenergieplan voor Prinsenbeek, Doornbos-Linie en Hoge Vucht. Dit meldt de gemeente Breda, die stelt zich hier in te zetten om woningen te verduurzamen. Maar hoe staat het eigenlijk met dit wijkenergieplan in Prinsenbeek? Dat bevindt zich nog in de opstartfase, zo blijkt.
  (Foto: Pixabay)

  In de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente Breda is vastgesteld in welke gebieden in de gebouwde omgeving wordt gestart om deze aardgasvrij te maken. Deze moeten dan uiterlijk in 2030 daadwerkelijk aardgasvrij-ready zijn. Vanwege een eerder bewonersinitiatief is Prinsenbeek één van deze gebieden. Veel andere Bredase wijken werden gekozen vanwege het hoge percentage corporatiebezit. Breda heeft de ambitie uitgesproken om in 2044 een CO2-neutrale stad te zijn en volledig overgeschakeld te zijn op duurzame warmte.

   

  Volgens de gemeente heeft het Dorpsplatform Prinsenbeek ‘het initiatief genomen om de lead te zijn en te komen tot een wijkenergieplan, samen met de inwoners van Prinsenbeek. Dit initiatief vormt zich nu steeds meer’, aldus de gemeente.

   

  Hoewel er in 2021 al plannen waren, leert navraag bij het dorpsplatform dat het echte proces nog moet worden opgestart. ‘Het dorpsplatform streeft naar een duurzaam en energieneutraal Prinsenbeek, waarbij we als gemeenschap invloed hebben op bijvoorbeeld hoe we energie besparen en hoe we het dorp aardgasvrij maken. Waarbij iedereen kan meedenken en meedoen’, schrijft het platform op de eigen website.

   

  Gezamenlijk aanpakken

  Uitgangspunt is dat het dorpsplatform het samen met de inwoners van Prinsenbeek wil doen, benadrukt Herman Hoelen van het domein Duurzaamheid, ervaren energiecoach en sinds twee maanden vrijwilliger op dit dossier. ,,We willen de burgers bewegen om energieneutraal te worden, maar zij moeten het wel zelf doen. Streven is om het gezamenlijk aan te pakken. Welke rol het dorpsplatform hierin kan spelen, zijn we aan het bekijken. We willen stimuleren het hier goed van de grond te krijgen, met zeggenschap van de burger.’’

   

  Stil

  De laatste anderhalf jaar is het wat stil. Toen Prinsenbeek midden 2021 door het Bredase stadsbestuur werd genoemd als één van de wijken die voor 2030 aardgasvrij zou kunnen zijn, stelde het dorpsplatform dat het dorp zelf aan het roer zou moeten staan bij die ontwikkeling. En gaf het op de eigen website aan hiervoor ook een plan te hebben gemaakt (klik hier).

   

  Daarvóór nog was het platform bezig met het project ‘Proeftuin aardgasvrije wijk’, wat de basis vormde voor het Prinsenbeekse bewonersinitiatief. Toen de hiervoor aangevraagde rijkssubsidie niet werd toegekend, is besloten om het breder op te pakken dan de eerder uitgekozen straten in het centrum van Prinsenbeek. En eerst een burgerplatform op te richten en een analyse te maken van de bijna 5.000 woningen in het dorp (klik hier). Dat is nog niet gebeurd.

   

  Aardgasvrij-ready wil zeggen dat gebouwen klaar zijn om aardgasvrij te worden, maar dat dit op een later tijdstip plaatsvindt.

  -------------

  Het Dorpsplatform Prinsenbeek verwelkomt graag dorpsgenoten die willen helpen om de groep van zes vrijwilligers van het Domein Duurzaamheid te versterken (klik hier)

  Dinsdag 31 januari 2023
  PrinsenbeekduurzaamheidwijkenergieplanbredagasloosCO2-neutraal
  (Foto: Pixabay)
  0
  [nexturl]
  Reacties