1. ‘Werk Markt voor Kerstmis klaar’

  (Illustraties planning: Van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V.)
  Het was een vlotte, drukbezochte informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Prinsenbeekse Markt maandagavond in Zaal Marktzicht. Terwijl overdag buiten duidelijk al het nodige sloopwerk was verricht, gingen binnen vertegenwoordigers van aannemingsbedrijf Van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V. in op de planning van het werk. Voor Kerstmis moet het klaar zijn.

  Dat presentatie en vragensessie in een uur rond waren, kwam niet in de laatste plaats door het voorwerk van de aannemer. Die had veel van de betrokken omwonenden en bedrijven eerder al gesproken. Na een welkomstwoord door directeur Erwin Muijs van Van den Elshout & de Bont, gaf Ilona Goos van de Gemeente Breda een korte toelichting, gevolgd door Erik van den Brand van de Werkgroep Markt Prinsenbeek (WMP). Laatste spreker vroeg ook aandacht voor de door het dorp zelf te realiseren fonteinen.

   

  Het voorbereidende werk is intussen al begonnen, maar de officiële startdatum is 25 maart. Het is de bedoeling om voor Kerstmis klaar te zijn. Projectleider Eddy Rombouts legde uit dat nu eerst de oude fonteinen worden geruimd, om plek te maken voor een tijdelijk parkeerterrein met 46 plaatsen. Dat moet 23 maart gereed zijn. Op 25 maart start dan de eerste fase van het project, en wel op het stuk Beeksestraat-Kapelstraat-Markt. Tegelijkertijd wordt het noordelijk deel van het parkeerterrein onder handen genomen. De doorgaande weg over de Markt is tot 10 juni afgesloten.

   

  Hij beloofde dat er tijdens de werkzaamheden altijd minimaal even zoveel parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn als er uiteindelijk definitief moeten worden gerealiseerd. Dat zijn er dertig minder dan er nu op het marktplein zijn; het aantal gaat terug van 185 naar 155.

   

  Ten tijde van fase 1 wordt het bedienende vrachtverkeer omgeleid via Velsgoed, Heikantsestraat, Molenstraat, Middenweg en Haverdijk. Half juni moeten fasen 1 en 2 en de doorgaande weg tussen Beeksestraat en Groenstraat gereed zijn. In bijgevoegd overzicht wordt de totale fasering toegelicht. Op posterformaat hangt de uitleg ook bij Jumbo Miegielsen.

   

  Communicatie

  Uitvoerder Jeroen Verhoef ging in op de communicatie met betrokkenen. Hij gaf aan dat de mensen die het direct aangaat telkens anderhalve week voor een nieuwe fase per brief op de hoogte worden gesteld. Verder is er ‘De BouwApp’, waarop het project kan worden gevolgd. En elke donderdagmiddag is er vanaf 15.00 uur een inloopspreekuur in de bouwkeet die voor de appartementen aan de noordzijde van de Markt komt te staan. Verder kunnen mensen met vragen of opmerkingen reageren via marktprinsenbeek@elshoutendebont.nl. Voor calamiteiten buiten werktijden kan men contact opnemen via tel. 06-15 61 16 20.

   

  Zorgen over aantal parkeerplekken

  Aanwezigen in de zaal spraken hun bezorgdheid uit over de afname van het aantal parkeerplekken als straks het nieuwe marktplein klaar is. Vooral omdat een telling van ruim twee jaar geleden hiervoor de basis vormt. Terwijl er nu al te weinig plekken zijn als er wat te doen is op of rond de Markt. En er naar verwachting nog meer gebruikers bijkomen, als er nieuwe appartementen worden gerealiseerd. Volgens de gemeente kan dat nu niet meer worden aangepast, omdat het definitieve ontwerp is vastgesteld. Eén van de aanwezigen had daar wel een oplossing voor. Hij stelde voor om de veertien plaatsen voor de appartementen aan de noordkant te behouden en het geplande groen daarvoor in te leveren.

   

  Harde data

  'Hoe hard is de planning?', werd gevraagd in verband met te organiseren evenementen. De aannemer hanteert harde data, was het antwoord. Waarbij werd benadrukt dat er rekening wordt gehouden met de dorpsactiviteiten. Verder schatte de aannemer de kans op schade aan woningen als gering in. Hij gaf aan dat er trillingsmetingen worden verricht.

   

  Voor een eerder bericht over de herinrichting van de Markt: klik hier.

  Dinsdag 12 maart 2019
  PrinsenbeekMarktherinrichtingGemeente BredaVan den Elshout & De Bont
  (Illustraties planning: Van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V.)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.