1. Voorzieningen dorp onderdeel haalbaar-heidsonderzoek Beeks Buiten

  Het is het college van burgemeester en wethouder van Breda duidelijk dat woningbouwproject Beeks Buiten een flinke impact zal hebben op het dorp Prinsenbeek. De maatschappelijke impact en voorzieningen zijn dan ook onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek, meldt het college op schriftelijke vragen van de VVD-fractie in de raad.
  Voorzieningen dorp onderdeel haalbaar-heidsonderzoek Beeks Buiten

  Die staat positief tegenover de bouw van honderden woningen aan de westkant van het dorp, maar vindt wel dat deze ontwikkeling vanwege de impact breder moet worden bezien.

   

  Woningbouw op deze schaal heeft een impact op onder meer de verkeersintensiteit, op de sportclubs en op scholen. De fractie VVD vindt het daarom goed dat ontwikkelaars het voortouw nemen om belanghebbenden vroegtijdig en intensief te betrekken. Wat dit betreft wilde de VVD wel weten welke rol de gemeente voor zichzelf ziet in de omgevingsdialoog.

   

  Rol gemeente

  Volgens de gemeente is het nu nog niet precies duidelijk welke rol de gemeente zal hebben, maar dát de gemeente een rol heeft is al wel duidelijk, omdat er ook bovenwijkse vraagstukken zijn waar de gemeente onderzoek naar moet doen.

   

  Voor het vorig bericht hierover: klik hier.

  Woensdag 19 februari 2020
  PrinsenbeekBeeks BuitenhaalbaarheidsonderzoekGemeente Breda
  Voorzieningen dorp onderdeel haalbaar-heidsonderzoek Beeks Buiten
  Reacties