Groenrijk 728 100920
 1. Verzoek invullen vervolgenquête mobiliteit

  Zo'n negenhonderd Bekenaren hebben onlangs de enquête over mobiliteit van de Gemeente Breda ingevuld. Het Dorpsplatform Prinsenbeek, dat de gemeente helpt bij het in kaart brengen van wat goed en fout gaat ten aanzien van verkeer in het dorp, hoopt dat ook weer veel mensen de vervolgenquête invullen.
  Verzoek invullen vervolgenquête mobiliteit

  Hierin wordt iedereen gevraagd dieper in te gaan op de knelpunten. Waarbij het draait om ‘waar precies, wat precies en oplossingen’. Je moet er wel even voor gaan zitten, maar het belang is dan ook groot, aldus het dorpsplatform. ‘Je kunt echt de diepte in en concreet je mening geven. Als je gehoord wilt worden, vul dan vóór 27 januari het onderzoek in (klik hier), ook al heb je de eerste keer nog niet meegedaan. Elke reactie telt.’

   

  Behalve met enquêtes wordt ook gewerkt met een klankbordgroep om te komen tot verbeteringen ten aanzien van de mobiliteit in het dorp. De leden van de groep hebben al met elkaar gesproken over oplossingsrichtingen voor de belangrijkste knelpunten. Begin februari is er weer een klankbordgroepbijeenkomst over de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Voor een eerder bericht over dit onderwerp: klik hier.

  Dinsdag 21 januari 2020
  PrinsenbeekmobiliteitverkeerGemeente Bredaenquete
  Verzoek invullen vervolgenquête mobiliteit
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw tips, nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.