1. Vervolg houtoogst Liesbos

  Staatsbosbeheer geeft vandaag een vervolg aan de werkzaamheden in het Liesbos. Die zijn al een jaar geleden gestart, maar moesten na een tijdje worden stilgelegd vanwege regelval. Door de boswachters geselecteerde bomen zullen worden geveld. De werkzaamheden zullen tot begin september duren.
  Vervolg houtoogst Liesbos

  ,,Wegens de vele regen die vorig jaar tijdens de werkzaamheden is gevallen, kon er niet gewerkt worden zonder de bosbodem te beschadigen’’, meldt boswachter Floris Hoefakker in een persbericht. Hierop is door Staatsbosbeheer besloten om de werkzaamheden te staken en het werk wat nog gedaan moest worden in 2020 uit te voeren.

   

  Multifunctioneel bos

  Het Liesbos is een multifunctioneel bos, vervolgt de boswachter. ,,Naast recreatie, cultuurhistorie en natuurwaarde is ook duurzame houtproductie een van de functies van het bos. De werkzaamheden worden uitgevoerd om een aantal bomen meer ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen én om ruimte te maken voor een nieuwe generatie bomen.’’

   

  Bossen met veel oude bomen zijn prachtig maar ook heel kwetsbaar, aldus Hoefakker. ,,Het Liesbos is toe aan verjonging. Bomen hebben niet het eeuwige leven en wanneer een deel afsterft, is het van belang dat de volgende generatie bomen alweer klaar staat om deze plaatsen in te vullen. Een gevarieerd bos met bomen van diverse leeftijden en meerdere boomsoorten is een veerkrachtig bos. Ziektes en plagen hebben minder kans om toe te slaan en stormen veroorzaken minder schade. Door openingen te maken in het bos valt er meer licht op de bosbodem. Het gevolg is dat zaden kunnen ontkiemen en jonge bomen zich verder kunnen ontwikkelen.’’

   

  Duurzaam bosbeheer

  Houtoogst is een onderdeel van het duurzame bosbeheer dat Staatsbosbeheer uitvoert in het Liesbos, legt de boswachter uit. ,,Er wordt niet meer geoogst dan er bijgroeit, bos blijft dus bos. Staatsbosbeheer is FSC-gecertificeerd. Deze FSC-certificering (Forest Stewardship Council) is de  internationale standaard voor duurzaam bosbeheer.’’ Staatsbosbeheer werkt ook met een gedragscode voor bosbeheer. Voorafgaand aan werkzaamheden worden in het hele bos nesten, vossenbouwen, nestholtes in bomen en andere kwetsbare locaties en soorten zorgvuldig geïnventariseerd. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan het natuurbeheer van Staatsbosbeheer.

   

  Mogelijke overlast

  De bospaden kunnen tijdens en na de werkzaamheden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn wegens beschadigingen door bosbouwmachines en vrachtwagens. De paden worden, na afronding van de werkzaamheden, zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met borden of linten, zodat bezoekers niet verrast worden door de machines.

  Woensdag 15 juli 2020
  PrinsenbeekLiesbosStaatsbosbeheerbomenkap
  Vervolg houtoogst Liesbos
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.