Groenrijk 72 111120
 1. Van natuur genieten, zonder overlast en verstoring

  Niemand is tegen natuurbeleving, maar dit mag niet leiden tot overlast. Dit was de samenvatting van het overleg vorige week van de projectorganisatie van Noordrand Midden met betrokkenen over toekomstige recreatie in Weimeren. Tijdens de ontwikkeling van het gebied kunnen wandelaars er gebruik maken van tijdelijke routes, maar over de definitieve recreatie in het gebied moet nog een ei worden gelegd.
  Van natuur genieten, zonder overlast en verstoring
  Langs de bouwweg door het gebied zijn kikkerschermen aangebracht.

  Het werk aan de  ontwikkeling van de natte natuur in Noordrand Midden is in Weimeren volop zichtbaar. Er is een tijdelijke weg door het gebied aangelegd, waarover vrachtwagens af en aan rijden om afgegraven grond af te voeren. Wandelaars gebruiken ondertussen de tijdelijk ingerichte paden om uit te waaien in coronatijd. Ondertussen wordt er nagedacht over definitieve recreatiemogelijkheden in het straks natte natuurgebied.

   

  Door de coronacrisis worden de lokale wandelroutes dit jaar meer dan ooit gebruikt; veel mensen genieten van de natuur. Mede daarom zijn er in overleg met de gemeente en de heemkundekring vier tijdelijke wandelroutes aangelegd rondom Weimeren, ook als compensatie voor het afsluiten van de Polderweg.

   

  Vorige week sprak de projectorganisatie met grondeigenaren, omwonenden en vertegenwoordigers van heemkundekring, Wandelnet, de vogelwerkgroep, het dorpsplatform en café de Elsakker. Om wensen en ideeën voor definitieve recreatie in Weimeren op te halen. ,,Het is belangrijk dat mensen van de natuur kunnen genieten, maar dit mag niet tot overlast of verstoring leiden’’, aldus omgevingsmanager Jeroen van Leijsen van Noordrand Midden over hetgeen besproken werd.

   

  Zo moet er volgens hem rekening worden gehouden met het uitzicht van omwonenden, moet ervoor worden gezorgd dat dieren in de natuur niet worden opgejaagd en moet voorkomen worden dat uitwerpselen van honden in veevoer terechtkomen. ,,En dan blijken wensen en ideeën weleens haaks op elkaar te staan’’, aldus de omgevingsmanager, die nu gaat kijken of er op basis van alle inbreng een voorstel op tafel kan komen.

   

  Recreatievisie

  Hierbij worden ook de uitkomsten van latere bijeenkomsten in de andere deelgebieden Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken betrokken. Dit ten behoeve van een complete recreatievisie, naast hetgeen moet gebeuren in het kader van natuurontwikkeling en de waterhuishouding. ,,We gaan kijken wat we kunnen verbeteren en of er nieuwe verbindingen mogelijk zijn.’’

   

  In Noordrand Midden werken Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer samen aan waterrijke natuurontwikkeling. Die omvat de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek. In november is gestart met het werk in Weimeren. Voor het vorige bericht over dit onderwerp: klik hier

   

  Kikkerschermen

  Bij de foto: Langs de bouwweg door het gebied zijn zogenaamde ‘kikkerschermen’ aangebracht. In Weimeren huist de beschermde poelkikker. Om die te beschermen zijn verplichte maatregelen getroffen. Zo moeten de schermen ervoor zorgen dat de beestjes niet worden platgereden en zijn er ook extra kikkerpoelen gegraven.

  Donderdag 21 januari 2021
  PrinsenbeekWeimerenNoordrand Middennatuurontwikkelingrecreatie
  Van natuur genieten, zonder overlast en verstoring
  Langs de bouwweg door het gebied zijn kikkerschermen aangebracht.
  0
  Reacties