1. Toch een koe, dankzij gift 80-jarige

  Toch een koe, dankzij gift 80-jarige
  Deze week een minder goed bericht uit Kenia, aldus Ria Bekkers van het Keniaproject Prinsenbeek, die er in haar weekverslag aan toevoegt dat met het verjaardagsgeld van een tachtigjarige uit Prinsenbeek wel een laatst wens in vervulling kon gaan. Maar voor ze haar verhaal doet, wil ze eerst iets rechtzetten.

  Door Ria Bekkers

  Eerst even terugkomen op ons berichtje van vorige week. Daarin schreef ik dat ik voor de achtste keer de projecten bezocht had in Kenia. Dat riep bij sommigen de reactie op dat dat intussen het project al heel wat geld had gekost. Niet dus….. geen cent. Wij kunnen gelukkig stellen dat elke cent (uitgezonderd belasting, bankkosten en WA-verzekering) die we in de winkel verdienen bij het project terechtkomt. Ik betaal de reis, onkosten aan winkel, vrijwilligersonkosten en kilometers dus zelf. Gelukkig dat mensen dit hardop zeggen: anders gaat zo’n misverstand een eigen leven leiden.

   

  Zonnig weekend

  Een zonnig weekend, dus de voorraad uit ons schuurtje kon naar buiten. En ook onze nieuwe voorraad plantjes. Een mooie opbrengst: 267,15 euro. En nog een mooi bericht: een 80 jarige vroeg voor haar verjaardag geen cadeaus maar geld voor het project. Maar liefst 605 euro schonk ze ons. Een geweldig idee en een super opbrengst.

   

  Koe

  Een minder goed bericht uit Kenia. Ik vertelde al eerder dat we tijdens dit bezoek aan de projecten pittige vergaderingen hadden, omdat de projecten zelfstandig moeten worden binnen een bepaalde tijd. De vorderingen daarvan waren onvoldoende in de rapporten terug te vinden. Er moesten reserve-inkomsten komen, voor het geval de oogst door droogte of wateroverlast minder was. In die vergaderingen dachten alle leden van de ouderraad mee, maar er viel een persoon duidelijk op door zijn actieve inbreng. Hij stelde onder meer voor om een koe te kopen, zodat ook melk verkocht kon worden en er dus een extra inkomstenbron zou zijn. Prima vonden wij, maar de koe zou zeker niet helemaal voor onze rekening komen.

   

  Vorige week kregen we bericht dat juist het actieve lid dat met dit voorstel kwam plotseling overleden was. Hij was al weduwnaar met drie kinderen, die nu dus wees zijn. De begrafenis is pas over een paar weken. Eerst moet voldoende geld bijeengebracht worden voor de begrafenis. Familie, vrienden, buren, dorpsgenoten, iedereen draagt bij. Maar iedereen is ook welkom bij de rituelen die vaak enkele dagen duren. En die dag en nacht doorgaan met waken, zingen en bidden en samen eten. Ik heb een uitvaart meegemaakt waar na de dienst in de kerk er  twee open vrachtauto’s waren. Op de ene stond de kist en de naaste familie, in de tweede het koor. De andere mensen gingen te voet. Vanuit de hut kwam een kudde (geiten en koeien) hen tegemoet. Gezamenlijk gingen ze terug, waar de overledene begraven werd voor zijn hut.

   

  Zo zal ook de begrafenis van ‘onze’ overledene een hele gebeurtenis zijn, waarbij centraal staat dat ze het verlies/verdriet  samen delen. We  hebben een condoleance gestuurd die voorgelezen zal worden bij de plechtigheid. En dankzij de grote gift van onze tachtigjarige (en na overleg met haar) konden we toezeggen dat zijn wens, een koe voor de school, gerealiseerd kan worden.

   

  Keniawinkeltje

  Het Keniawinkeltje aan de Groenstraat 42 verkoopt tweedehands spullen die gratis door dorpsgenoten en andere donateurs beschikbaar worden gesteld. De opbrengst is voor scholenprojecten in Kenia. Iedereen is welkom in het Keniawinkeltje op vrijdag en zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur (telefoon 5429310). Komend weekend is er weer van alles wat.

  Woensdag 10 april 2019
  PrinsenbeekKeniaproject
  Toch een koe, dankzij gift 80-jarige
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.