1. Tijdelijke subsidieregeling dorps- en wijkcentra

  De Gemeente Breda heeft besloten om de dorps- en wijkcentra financiële ondersteuning te bieden, daar waar de regelingen van de rijksoverheid niet of onvoldoende van toepassing zijn. Dit om te voorkomen dat de bestaanszekerheid in het geding komt. Vanwege de coronacrisis zijn ze een tijd gesloten geweest en is er nu nog sprake van beperkte mogelijkheden.

  Wethouder Miriam Haagh: ,,We vinden het belangrijk dat deze ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen blijven bestaan en dat de vrijwilligersbesturen kunnen rekenen op ondersteuning.’’

   

  Ook de KBO hoopt hiervoor ten behoeve van De Zilverberk in aanmerking te komen, zegt voorzitter Wender de Beet van de Prinsenbeekse seniorenvereniging. ,,Wij hebben sinds de sluiting toch al gauw een inkomstenverlies van zo’n 16.000 euro.’’ Ook het inrichten op anderhalve meter kost volgens hem extra geld.

   

  De Tijdelijke Subsidieregeling ondersteuning wijk- en dorpscentra COVID-19 heeft een budget van € 500.000. De subsidieregeling betreft een tegemoetkoming op de vaste kosten in de periode april tot en met september 2020. De gemaakte kosten hangen samen met de omvang van de locatie en de gemaakte extra kosten voor de benodigde veiligheidsmaatregelen voor COVID-19 in de panden.

   

  Een aanvraag indienen voor deze tijdelijke subsidieregeling kan vanaf 22 juli tot en met 31 augustus 2020. Op de website is vanaf 20 juli meer informatie te vinden over de regeling en de wijze waarop deze is aan te vragen. Complete aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

   

  Naast financiële ondersteuning kunnen dorps- en wijkcentra nu al rekenen op begeleiding voor de inzet van rijksregelingen en gemeentelijke vouchers. Dorps- en wijkcentra worden daarnaast bijgestaan bij het inrichten van de centra en activiteiten binnen de 1,5 meter-afspraken.

   

  In april 2020 heeft Breda een hulpmaatregelenpakket samengesteld voor de periode tot en met september 2020. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk. Voor de uitvoering van de daarin opgenomen maatregelen heeft Breda een bedrag van 6,83 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  Woensdag 15 juli 2020
  Prinsenbeekcoronasubsidiewijk- en dorpscentragemeente Breda
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.