1. Startviering parochie Heilige Maria Magdalena

  Startviering parochie Heilige Maria Magdalena
  (Foto: uit film Pieter van Stiphout)
  Parochie OLV ten Hemelopneming (Prinsenbeek) en de Nazarethparochie (Breda West en Effen) zijn op 1 januari samengegaan in de Parochie Heilige Maria Magdalena. Op zaterdag 5 januari om 17.00 uur is in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek de start met een eucharistieviering met samenzang. Iedereen is welkom.

  Voorgangers zijn vicaris Paul Verbeek, Vincent Schoenmakers, Henny Spooren, Adrie Lint en Han Geppaart. Na afloop van de viering is het gezellig koffiedrinken in Marktzicht.

   

  Maria Magdalena

  Maria Magdalena is een bijzondere vrouw die in de evangeliën van Jezus een belangrijke rol speelde, vertelt parochiaan Pieter van Stiphout. ,,Voor onze parochie betekent het dat deze dicht bij haar oorspronkelijke naam - Maria, moeder van Jezus - blijft. Maria Magdalena werd in de eerste eeuwen van het christendom de apostel der apostelen genoemd.’’

   

  Van Stiphout heeft een videoclip gemaakt over Maria Magdalena en op zijn kanaal op YouTube gezet. Het kanaal heet Levensbeschouwing.net en wordt gebruikt op middelbare scholen. Klik hier.  

  Vrijdag 04 januari 2019
  PrinsenbeekkerkparochieMaria Magdalena
  Startviering parochie Heilige Maria Magdalena
  (Foto: uit film Pieter van Stiphout)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.