1. ‘Schade door plateaus Beeksestraat nihil’

  ‘Schades en hinder als gevolg van de aan te leggen plateaus en drempel wordt nihil geacht.’ Dit meldt de Gemeente Breda in een reactie op vragen van bewoners over de opknapbeurt van de Beeksestraat in Prinsenbeek tussen de rotonde en de Dennenweg volgend jaar.
  ‘Schade door plateaus Beeksestraat nihil’
  Nu wordt er gewerkt aan de rioolaansluitingen.

  Eind augustus werden de bewoners tijdens een bijeenkomst hierover geïnformeerd. Vorige week kregen ze antwoord op vragen. Ze hadden onder meer aangegeven bezorgd te zijn over trillingen die hun huizen beschadigen en voor geluidsoverlast als gevolg van passerend verkeer over plateaus en drempel.

   

  Fundering

  Naar aanleiding van de reacties is gekozen om de plateaus en drempel te voorzien van een fundering, waarmee de kans op hinder volgens de gemeente wordt geminimaliseerd. Onder de rest van de weg wordt dit niet gedaan. Verder worden de verhogingen minder steil, omdat rekening wordt gehouden met harder rijden over de Beeksestraat, namelijk 50 km/uur waar 30 is toegestaan. Deze keuze is volgens de gemeente gemaakt om hinder als gevolg van het passerende zware verkeer te voorkomen. ‘Deze minder steile drempels remmen weliswaar minder de snelheid, maar dit is een bewuste afweging tussen de verschillende belangen geweest.'

   

  De nieuwe inrichting draagt volgens de gemeente wel bij aan een geloofwaardiger limiet van 30 km/uur, onder meer doordat de weg ongeveer één meter smaller wordt. Daarnaast worden er om de honderd meter verkeersremmende maatregelen getroffen.

   

  De hinder die de mensen nu ervaren van het slechte wegdek is volgens de gemeente niet representatief voor de toekomstige situatie. Dit omdat er nu harder wordt gereden, de oneffenheden anders zijn dan toekomstige plateaus en de bestaande wegverharding niet is gefundeerd.

   

  De gemeente meldde nog dat bij de opknapbeurt toch nieuwe bestratingsmaterialen worden toegepast. En dat de oude eiken langs de straat zoveel mogelijk worden behouden. Om de overlast van de eikenprocessierups te beperken wordt ingezet op het aantrekken van de natuurlijke vijanden. 

   

  Nieuwe waterleiding

  Het noordelijk deel van de Beeksestraat is intussen al enkele weken afgesloten voor vervanging van de rioolaansluitingen. Dit werk zou vorige week worden afgerond, maar zat tegen door onder meer regen en de diepe ligging van de aansluitingen in de buurt van de rotonde. De verwachting is dat dit werk eind volgende week wordt afgerond. Vanaf aanstaande maandag moet de weg overigens opnieuw open; dan start BrabantWater hier met vernieuwing van zo’n vijfhonderd meter zeventig jaar oude waterleiding. Dit werk neemt circa zeven weken in beslag. In de tweede helft van 2020 volgt dan de verdere inrichting. Tot die tijd is het manoeuvreren tussen de oneffenheden; het toch al slechte wegdek is door de werkzaamheden nog verder achteruit gegaan.

  Woensdag 09 oktober 2019
  PrinsenbeekBeeksestraatGemeente BredaBrabantWater
  ‘Schade door plateaus Beeksestraat nihil’
  Nu wordt er gewerkt aan de rioolaansluitingen.
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.