1. Reünie 50 jaar Set Up

  Reünie 50 jaar Set Up
  (Foto: Rosemarie Hamelinck)
  Het voltallig dagelijks bestuur van Set Up zorgde vrijdag tijdens de prominentenkoers voor een sportieve aftrap van het vijftigste seizoen van de Prinsenbeekse volleybalvereniging. Volgend jaar bestaat Set Up 50 jaar en dat wil het bestuur vieren met leden en oud-leden, onder meer met een reunie.

  Door Peter Visschers

  Aan de start vrijdag verschenen voorzitter Peter Visschers, nieuwe secretaris Margot Mathijssen-Verdaasdonk en nieuwe penningmeester Marco Sneek, die zich zelfs nog naar de tweede plaats reed. Met hetzelfde enthousiasme gaat het bestuur het jubileumjaar in.

   

  In 1968 bestond in Prinsenbeek een behoorlijk grote gymnastiekvereniging. Een aantal leden daarvan ging al snel deelnemen aan recreatieve  volleybaltoernooien en boekte daarmee goede resultaten. De groep werd steeds groter en op 1 mei 1970 besloot men – nog steeds onder de hoede van de gymvereniging – een aparte ‘volleybalpoot’ op te richten.

   

  De naam werd Set Up en men sloot zich aan bij de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo), waardoor men kon deelnemen aan de volleybalcompetitie. Het aantal leden groeide snel en de behoefte een zelfstandige vereniging te worden liep daarmee parallel. In 1975 werd dat een feit.

   

  Vanaf het begin stond Set Up bekend om gezelligheid, maar ook om haar gezonde prestatiegerichtheid. Veel (oud-)leden hebben een bijzondere band met de vereniging en vervullen nog allerlei taken (trainer, coach, bestuurslid, scheidsrechter). Wat de jeugd betreft is het verheugend dat veel ouders zich inspannen en het nodige werk verzetten om hun kinderen met veel plezier te laten volleyballen.

   

  Het 50-jarig jubileumfeest gaat na de meivakantie van 2020 plaatsvinden. En hierbij doen we als bestuur alvast een oproep om je als oud-lid aan te melden via info@set-up-volleybal.nl voor de reünie die dan georganiseerd zal gaan worden. Als je je nu al aanmeldt, word je ook automatisch op de hoogte gehouden van de voorbereidingen en het dagprogramma in mei 2020.

  Vrijdag 12 juli 2019
  PrinsenbeekSet Upvolleybalverenigingvijftig jaarjubileumbestuurreunie
  Reünie 50 jaar Set Up
  (Foto: Rosemarie Hamelinck)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.