Groenrijk 728 281020
 1. Raadsvragen overlast station

  Inwoners van Prinsenbeek en de Haagse Beemden ondervinden veel overlast van vernielingen, vandalisme en vervuiling op en rond het station Breda-Prinsenbeek, aldus CDA-gemeenteraadslid Marc van Oosterbosch. Zijn fractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten of hier iets tegen wordt ondernomen.
  Raadsvragen overlast station
  (Foto: Rien Huijbregts)

  Regelmatig worden er fietsen weggehaald en afgelopen weekend nog hebben vandalen veel fietsen vernield in de stalling aan Prinsenbeekse zijde van het station. Ook werd er toen rotzooi aangetroffen op de parkeerplaats aan de Beekse Stationsweg.

   

  In een brief aan het college schrijft Van Oosterbosch dat er bij de CDA-fractie diverse meldingen van bezorgde burgers zijn binnengekomen. Hij wil graag weten of het college op de hoogte is, in hoeverre er al actie is ondernomen en wat de gemeente er op korte termijn nog aan gaat doen om de overlast te beperken.

   

  Ook vraagt de CDA-fractie in hoeverre extra handhaving een mogelijk middel is en wat de rol van gemeente, maar ook de NS hierin is.

   

  Veel mensen voelen zich niet veilig rondom het station, aldus Van Oosterbosch, die van het college wil weten wat het gaat ondernemen om het gevoel van veiligheid te vergroten in de toekomst.

  Donderdag 15 oktober 2020
  PrinsenbeekoverlastvandalismerotzooiStation Breda-PrinsenbeekGemeente Breda
  Raadsvragen overlast station
  (Foto: Rien Huijbregts)
  Reacties