1. Raadsvragen CDA over laadpalen

  Raadsvragen CDA over laadpalen
  (Foto: GVP)
  CDA-raadslid Marc van Oosterbosch heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de laadpalen die recentelijk op diverse locaties zijn geïnstalleerd. Deze plekken zijn zover hij weet niet met betrokken bewoners, ondernemers of instanties afgestemd.

  Met als resultaat dat de gekozen plekken niet de meest praktische zijn voor met name de winkeliers in Prinsenbeek, die hierdoor worden gedupeerd. Terwijl lokale detaillisten in zijn ogen toch al steeds meer onder druk komen staan.

   

  Hij wil onder meer weten van burgemeester en wethouders welk onderzoek heeft plaatsgevonden met betrekking tot de locatiekeuze. Ook vraagt hij of de laadpalen bij voorkeur op een plek voor lang of kort parkeren worden geplaatst, en of en hoe de gemeente gaat voor een optimale bezettingsgraad. En hij wil weten of het college bereid is de palen te verplaatsen als blijkt dat ze onvoldoende worden gebruikt of als er enorme weerstand is tegen de locaties. En of er compensatie is voor de gedupeerde detaillisten met één of meer laadpalen voor de deur.

   

  De Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP) en Ondernemersvereniging Prinsenbeek (OVP) toonden zich eerder al onaangenaam verrast door nieuwe oplaadplekken voor elektrische voertuigen. Waarvoor in de Schoolstraat, Boonhof en Loopstraat reguliere parkeerplekken werden ingeruild. Een woordvoerder van de gemeente gaf toen aan dat realisatie van laadinfra hoge prioriteit heeft. En dat er bewust voor was gekozen om vooraf niet met allerlei andere partijen de locaties te bepreken, ‘omdat je er dan niet uitkomt’. De locaties in Prinsenbeek zijn gekozen samen met marktpartijen als Allego, NUON/Heijmans en Park ’n Charge, soms in combinatie met Buurauto of de aanvragers zelf. Burgers kunnen zich volgens de gemeente via een verkeersbesluit met officiële bekendmaking van de plannen op de hoogte stellen en er bezwaar tegen indienen. 

  Woensdag 12 december 2018
  Prinsenbeeklaadpalenelektrische auto'sgemeente breda
  Raadsvragen CDA over laadpalen
  (Foto: GVP)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.