Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 1. Plannen voor 10 senioren-appartementen op plek pastorie

  Plannen voor 10 senioren-appartementen op plek pastorie
  Er zijn plannen voor de bouw van tien seniorenappartementen op de plek van de pastorie van de rooms-katholieke kerk aan de Markt in Prinsenbeek. Parochie OLV ten Hemelopneming wil pastorie en bijgebouwen verkopen. Het is de bedoeling om met de opbrengst de verbouwing van de kerk te financieren.

  Er zijn plannen voor de bouw van tien seniorenappartementen op de plek van de pastorie van de rooms-katholieke kerk aan de Markt in Prinsenbeek. Parochie OLV ten Hemelopneming wil pastorie en bijgebouwen verkopen. Het is de bedoeling om met de opbrengst de verbouwing van de kerk te financieren.


  Parochie OLV ten Hemelopneming is de eigenaar, maar wacht nog op goedkeuring van het Bisdom Breda om de verkooponderhandelingen te mogen starten. Het parochiebestuur heeft er volgens vicevoorzitter Huib Jansen vertrouwen in dat het bisdom akkoord gaat. Hij verwacht voor de zomervakantie duidelijkheid te hebben. De gemeente heeft al te kennen gegeven positief te staan tegenover de ontwikkelingen.


  Ruim twee jaar geleden kondigde het parochiebestuur al aan dat het de kerk wil gaan verbouwen. De afgelopen jaren zijn gebruikt om met potentiele kopers de mogelijkheden te verkennen. Intussen is er één koper overgebleven. Wie dat is, maakt het parochiebestuur later bekend. Maar vast staat wel dat die er tien appartementen in de seniorensfeer wil realiseren, iets wat volgens het parochiebestuur ook past bij het sociale beleid van de parochie.


  Het kerkbestuur wil in het kerkgebouw ruimtes creëren bestemd voor activiteiten die nu nog plaatsvinden in de pastorie. Voor deze inpandige verbouwing zullen 150 van de 650 zitplaatsen moeten worden ingeleverd. Hiermee wil het kerkbestuur geld besparen; zowel het kerkbezoek als de financiële bijdrage van parochianen loopt terug. Afstand doen van de gebouwen van de pastorie betekent een besparing op onderhoudskosten en inkomsten voor de verbouwing van de kerk.


  Het plan voor de kerk is om op de plek tussen de biechtstoelen - die komen te vervallen – en de achterzijde van het gebouw twee nieuwe ruimtes van zo'n 100 m² te creëren. De buitenkant van het gebouw blijft intact. Ook het koor met orgel blijft behouden. Er komt dan een glazen entree, zodat vanaf buiten gemakkelijk in de kerk kan worden gekeken. Ook aan de zijden van de biechtstoelen komen ramen. De Mariakapel blijft behouden. Hier krijgen ook de glas-in-loodramen van de Engelbewaarder een plek. De kruisweg en de beelden kunnen terugkomen in de vernieuwde kerk.


  Maandag 15 mei 2017
  Prinsenbeekkerkparochie OLV ten HemelopnemingpastorieGemeente BredaBisdom Breda
  Plannen voor 10 senioren-appartementen op plek pastorie
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.