Trined 728
 1. Pinksteren

  De wekelijkse bijdrage van Parochie Heilige Maria Magdalena is dit keer van pastor Ben Hendriksen. In het kader van Pinksteren schrijft hij over de Geest.
  Pinksteren

  Door Pastor Ben Hendriksen

  In het allereerste verhaal van de Bijbel staat dat toen er nog helemaal niets was, de Geest over de wateren zweefde. Maar toen God sprak, kwam alles tot leven en in beweging: Hemel en aarde, licht en duisternis, water en land, zon en maan, bomen en planten, vogels en vissen. En tenslotte de mens, man en vrouw. God blies hen zijn adem in, zijn Geest, en zij kwamen tot leven!

   

  Er zijn mensen die vinden dat over de Geest spreken raar is of heel moeilijk. Maar dat is niet zo, het is juist heel gewoon. Die Geest kennen we allemaal en we hebben daar iedere dag mee te maken.

   

  De Geest is het levensbeginsel in alles wat is. Je hebt haar nog nooit gezien, maar zij woont in  je wensen en dromen, in je werk en in al wat je denkt en doet. De Geest is het licht dat wat duister is verheldert, het vuur dat het kilste ijs ontdooit. Geest, dat zijn de ongedachte kansen die je krijgt en de onvermoede richting die je gewezen wordt. Als je goedheid vindt en liefde, dan is de Geest heel dichtbij je, dichter dan je vermoedt.

   

  Zo wonderlijk blij, gewoon en heel bijzonder is de Geest; de heilige Geest, want ze komt van God, ieder moment weer. Dat o zo alledaagse bijzondere vieren we met het feest van Pinksteren, als de Geest zich neerzet op de uitgebluste apostelen. En als zij op hún beurt de opdracht krijgen om terneergeslagen mensen hun fouten en zonden te vergeven, zodat zij weer gaan leven! En je mag er zelf óók om vragen -de heilige Geest- op momenten waarop het niet meer gaat. God zal je haar schenken, dat heeft Jezus zelf gezegd. Wat een bevrijding!

  Woensdag 27 mei 2020
  Prinsenbeekkerkparochie Heilige Maria MagedalenaPinksteren
  Pinksteren
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.