1. ‘Parkeer op daarvoor aangewezen plekken’

  ‘Parkeer op daarvoor aangewezen plekken’
  (Foto: GVP)
  De Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP) doet een oproep aan de bewoners van Prinsenbeek om in het dorpscentrum te parkeren op de daarvoor aangewezen plekken. Dit om overlast voor anderen te voorkomen.

   

  Door GVP

  Parkeergedrag in onze gemeente Prinsenbeek

  Ja, in het verleden hebben wij als G.V.P geprobeerd veel mensen de zogenaamde spiegel voor te houden. We doen dit, door onze medeburgers dan te vragen waarom ze bepaalde dingen doen, zoals het zomaar parkeren waar het op dat moment uitkomt. Dit gebeurt vooral op de Markt, in de Groenstraat en buiten de parkeervakken op de parkeerplaatsen.

   

  Nu is het grootste gedeelte van het centrum van ons dorp parkeerzone. Dit betekent dan dat men binnen deze zone alleen maar mag parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Dit zijn dan de ‘parkeerplaatsen’ welke als zodanig zijn aangegeven. Dan hebben we het hierbij nog niet eens over het parkeren op invalideparkeerplaatsen zonder de speciale parkeerkaart (€ 370 bij handhaving). Hierdoor wordt onnodige overlast veroorzaakt voor onder andere onze minder valide medemens, voetgangers, ouderen met rollators en rolstoel gebonden bewoners.

   

  Gelukkig hebben we toch mogen leren hoe we ons gedragen in onze maatschappij,  we hebben niet voor niets wet en regelgeving. Als we nu eens proberen ons hieraan te houden, en even wat meer tijd zouden willen besteden aan wat we doen. Dan wordt het leven op de Beek toch weer een beetje aangenamer. gvp@dorpsplatform-prinsenbeek.nl.

  Woensdag 12 september 2018
  Prinsenbeekverkeerparkerengroep verkeersveiligheid
  ‘Parkeer op daarvoor aangewezen plekken’
  (Foto: GVP)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.