Groenrijk zomergoed 728
 1. Geraakt door psalm 143

  'Enkele weken terug werd ik meer dan anders geraakt door psalm 143', schrijft pastoraal werker Han Geppaart van parochie Heilige Maria Magdalena, die paralellen trekt met de coronatijd.
  Geraakt door psalm 143

  Door Han Geppaart, pastoraal werker

  ‘Leid mij uit de verdrukking’, psalm 143,11b

  Deze psalm wordt toegeschreven aan koning David. Daarin lees ik: De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof. Wie is die vijand? Het coronavirus dat onder ons is? Ons kan overvallen en bedreigen? Ons ziek kan maken, ja, zelfs doden? Het blijft ons achtervolgen, evenzeer nu de maatregelen versoepelen.

   

  Vervolgens staat er: ik moet wonen in duisternis als de doden van eeuwen her. Twee maanden geleden is het leven stilgevallen. We moeten ons terugtrekken binnen de muren van onze woning. Spanningen in het gezin ontstaan. We worden zenuwachtig en kunnen ons overschot aan energie niet kwijt. Weken lang je kinderen en kleinkinderen niet meer kunnen aanraken, knuffelen, of geen omgang kunnen hebben met je partner, die vanwege dementie gescheiden van je woont in het verzorgingshuis.

   

  De psalmist gaat verder: in donkerte hult zicht mijn geest, mijn hart in de diepte vertwijfelt. Mensen slapen slechter. Psychische klachten steken de kop op. Je leven, je welzijn raakt uit balans. Zie ik nog kansen voor mijn bedrijf waar persoonlijke contacten nu juist de motor zijn? Of houdt het op? Je hoofd tolt en draait en maalt. Ik wil naar buiten, uitbreken!

   

  Deze psalm begint met een beroep op God: Heer, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken om ontferming. En verderop: ik strek mijn handen naar U uit, dorstig als droge aarde […] wijs mij de weg die ik moet gaan. De mens die hier aan het woord is vertrouwt onvoorwaardelijk op God. Zijn (haar) leven wordt bedreigd en vraagt om bevrijding, redding uit deze ellende. Die mogelijkheid is er voor ons evenzeer. Bevrijding wil zeggen dat we niet meer gevangen zitten in de angst voor wat het coronavirus ons kan aandoen. Het geeft juist rust en vertrouwen en moed: het zal goed komen. We komen los uit de kramp die ons denken negatief beheerst. Je krijgt weer lucht. Kan weer positief denken. Je gaat op een nieuwe manier om met wat je overkomt. Zo ontvouwt zich een nieuwe toekomst.

   

  De psalmist bidt ‘laat uw goede geest mij leiden’. Dit sluit aan op donderdag 21 mei. We vieren dan Hemelvaart. Traditiegetrouw start de Pinksternoveen: bidden om Gods Geest, die in ons hart als een vuur mag branden: passie voor leven, voor liefde, voor elkaar, voor God. Misschien is dat wel een goede handreiking voor deze tijd.

  Woensdag 20 mei 2020
  PrinsenbeekPsalmcoronakerk
  Geraakt door psalm 143
  0
  Reacties