Sunvibe kleding 728
 1. Overslag Nieuwveer voor afvoer veengrond per boot over de Mark

  Op het nu als parkeerterrein fungerende stuk grond aan het eind van de Nieuwveerweg bij de Mark in de Prinsenbeekse polder komt een overslag voor veengrond. Dat is althans de bedoeling van Staatsbosbeheer, vertelt omgevingsmanager Jeroen van Leijsen van natuurproject Noordrand Midden.
  Overslag Nieuwveer voor afvoer veengrond per boot over de Mark

  Voor de waterrijke natuurontwikkeling wordt er tot 2027 in de polder Weimeren veel grond afgegraven. Voor fase 1 - het oostelijk deel waar tot en met 2023 wordt gewerkt - moet er 300.000 m3 veengrond worden afgevoerd. Op dit moment zijn er twee graafmachines bezig. Een deel van de afgegraven grond blijft in de polder achter om te gebruiken voor versterking van de kering van café Elsakker tot gemaal Halle. Voor deze regionale kering wordt in totaal 150.000 m3 bovengrond uit Weimeren gebruikt. De veengrond wordt afgevoerd als grondstof voor de champignonteelt.


  Tot nu toe rijden voor het afvoeren van die veengrond dagelijks vele vrachtwagens af en aan. Omdat er alles bij elkaar toch wel veel veengrond moet worden afgevoerd, heeft Staatsbosbeheer besloten om een eerder bedachte mogelijkheid van vervoer per boot uit te werken. ,,Ook voor de afnemers is vervoer over water efficiënt’’, aldus Van Leijsen. Zodra vervoer per boot mogelijk is, verwacht Staatsbosbeheer dat ongeveer de helft van de veengrond op deze wijze kan worden afgevoerd. Voor de rest blijven er ook vrachtwagens rijden.

   

  Parkeerplaats
  Voor het vervoer over water zou aan het einde van de Nieuwveerweg een overslag moeten komen. Dit is op het terrein dat eerder diende als overslag bij de aanleg van de HSL. Omdat er voldoende afstand tot de brug van de A16 over de Mark bewaard moet blijven, betekent dit dat een groot deel van de huidige parkeerplaats aldaar zal verdwijnen. Er kunnen nog wel enkele auto’s staan, maar het wordt een stuk krapper, volgens Van Leijsen.


  Op welke termijn dit alles gaat gebeuren, is nog niet bekend. ,,We zijn nu aan het bekijken hoe een en ander eruit zal gaan zien. Na overleg met gemeente en waterschap moeten dan nog de vergunningen worden aangevraagd.’’ Het heeft volgens Van Leijsen ook niet echt haast. Het afgraven duurt nog tot 2027.

   

  Visstoepen
  Behalve parkeerplaatsen kost de aanleg van een overslag met aanmeerlocatie ook drie visstoepen. Staatsbosbeheer heeft na overleg met De Baroniesche Hengelaars besloten dat die worden gecompenseerd door het opwaarderen van de vijf visstoepen aan de overzijde van de Mark (Benedenmark-Zonzeel). Zand en grind worden daar dan vervangen door betonnen platen.

   

  Het werk Weimeren past binnen project Noordrand Midden. Hierin werken Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer samen aan waterrijke natuurontwikkeling en versterking van een kering. Die omvat de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek, een gebied van zo’n 750 hectare. Een ontwikkeling waarmee naar schatting tussen de 24 en 32 miljoen euro is gemoeid.

  Donderdag 27 januari 2022
  PrinsenbeekNoordrand MiddenWeimerenwaterrijke natuurontwikkelingoverslagMarkgrond
  Overslag Nieuwveer voor afvoer veengrond per boot over de Mark
  0
  [nexturl]
  Reacties