1. Open dag waterzuivering Nieuwveer

  Open dag waterzuivering Nieuwveer
  (Facebook, Waterschap Brabantse Delta)
  In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart is er een open dag bij rioolwaterzuivering Nieuwveer bij Prinsenbeek. Iedereen is zondag 17 maart tussen 11.00 en 15.00 uur welkom om te komen kijken hoe het waterschap werkt aan schoon water.

  Op de rioolwaterzuivering Nieuwveer maakt het waterschap 24 uur per dag, 7 dagen in de week het afvalwater schoon van inwoners en bedrijven uit Breda, Bavel, Ulvenhout, Galder, Zundert, Achtmaal, Dorst, Rijsbergen, Prinsenbeek, Wagenberg, Terheijden, Zevenbergschen Hoek en Etten-Leur. De installatie kan per dag het afvalwater van 500.000 mensen schoonmaken. Dit is zo'n 75 miljoen liter per dag. De zuivering Nieuwveer is één van 17 rioolwaterzuiveringen waarmee het waterschap afvalwater zuivert en zorgt voor schoon water voor mensen en milieu.

   

  Eigen energie

  Tijdens een rondleiding zie je hoe afvalwater wordt gezuiverd en welke innovatieve technieken het waterschap tegenwoordig in het zuiveringsproces toepast. De rioolwaterzuiveringsinstallatie wekt eigen energie op waarmee  450 woningen in Breda worden verwarmd, en draagt met verschillende innovaties bij aan een circulaire economie (kringloop). Zo maakt het waterschap biologisch afbreekbaar plastic van slib dat achterblijft na het zuiveren van het water.

   

  Muskusrattenvangers

  De muskusrattenvangers van het waterschap laten zien waarom het belangrijk is om aandacht te hebben voor muskusratten en bevers, omdat door hun gedrag oevers en dijken kunnen breken, en de dieren zo voor flinke wateroverlast kunnen zorgen.

   

  De open dag op de rioolwaterzuivering Nieuwveer is van 11.00 tot 15.00 uur. De laatste rondleiding start om 14.30 uur. Het adres van de zuivering is Biezenstraat 7 in Breda.

   

  Lijsttrekkers

  Die dag zijn ook de lijsttrekkers  aanwezig van de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen. De bijna 650.000 kiesgerechtigden in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta hebben de keuze uit de volgende partijen: CDA, Water Natuurlijk, Ons Water, West-Brabant Waterbreed, VVD, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), AWP Niet politiek wel deskundig, Christen Unie, Partij voor de Dieren en 50Plus.

   

  Op woensdag 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen en Provinciale Staten-verkiezingen. De stemhulp MijnStem helpt bij het maken van je keuze. Je kunt de stemhulp vinden op www.brabantsedelta.nl/verkiezingen.

  Woensdag 13 maart 2019
  PrinsenbeekrioolwaterzuiveringNieuwveerwaterschapsverkiezingen
  Open dag waterzuivering Nieuwveer
  (Facebook, Waterschap Brabantse Delta)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.