Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. Opbrengst windmolens voorlopig niet voor energietransitie Prinsenbeek

  Welk deel van de opbrengsten van de windmolens langs de A16 bij Prinsenbeek komt beschikbaar voor maatregelen om te verduurzamen in het dorp? Een antwoord op deze vraag blijkt niet eenvoudig te achterhalen. Duidelijk is wel dat het nog enkele jaren duurt voordat er daadwerkelijk gelden van de windmolens in Breda naar de energietransitie in het dorp zouden kunnen gaan.

  Navraag bij de gemeente leert dat het Energiefonds Brabant in ieder geval voor een kwart aandeelhouder is in de windmolens. ,,Over dat aandeel wordt dividend uitbetaald’’, verklaart de gemeentewoordvoerster. ,,Dit dividend wordt in eerste instantie gebruikt om de investering van het Energiefonds Brabant af te lossen.’’ Het duurt volgens de gemeente daarom nog enkele jaren voordat er daadwerkelijk gelden van de windmolens in Breda beschikbaar komen voor de energietransitie. Het rendement van de windparken hangt volgens de gemeente af van de ontwikkelingen op de energiemarkt, die momenteel erg onderhevig is aan veranderingen.

   

  Over hoeveel er is geïnvesteerd in de windturbines is weinig openheid. Philip Claessens van Topwind.nl wil hier niets over kwijt. Hij vertegenwoordigt de eigenaren van de windmolens bij de bouw van de turbines. Ook bij Eneco, eigenaar van enkele molens op Windpark Zonzeel, zeggen ze daar niets over. ,,Dat is bedrijfsvertrouwelijke informatie; daar gaan wij niets over naar buiten brengen’’, aldus woordvoerder Edwin van de Haar.

   

  En of een deel van de uiteindelijke opbrengsten dan naar Prinsenbeek Aardgasvrij in 2030 gaat, is volgens de gemeente op dit moment nog niet bekend. De voor de energietransitie bestemde gelden uit de windmolens zijn in ieder geval niet gelabeld aan een gebied, maar kunnen in heel Breda worden ingezet, volgens de gemeentewoordvoerster. ,,We kijken met voorrang naar de wijken en dorpen in de A16-zone. En momenteel gebruiken we andere middelen om te komen tot goede projecten.’’

   

  Lokale paricipatie

  De dorps- en wijkorganisaties van Haagse Beemden, Prinsenbeek, Princenhage en het buitengebied Breda Zuid- West waren al vroeg betrokken bij de komst van de windturbines langs de A16. De aandacht was daarbij gericht op onder meer het mede vormgeven van lokale participatie. Met het voornemen de omwonenden met de grootste (over)last ook als eerste te laten delen in de lusten, zo staat in de notitie Wijkenergie Agenda’s Breda, 2020.

   

  Een van de belangrijke resultaten was dat 25 procent van het bouwrecht van alle windturbines in handen van de lokale gemeenschappen zou komen. Met hulp van de gemeenten langs de A16 en de Provincie Noord-Brabant werd daar vorm aan gegeven. Gevolg van deze deelname voor 25 procent in het eigendom van de windmolens zou zijn, dat ook een kwart van de opbrengsten beschikbaar zou komen voor het versnellen van de energietransitie in de directe omgeving van de windturbines. Om die middelen op een transparante manier in te zetten werden lokale energieagenda’s opgesteld. 

   

  Het accent in deze eerste agenda’s kwam vooral te leggen op het ondersteunen van bewoners in het gebied en hun woningen. Om het draagvlak voor de energietransitie te vergroten, en de resultaten en effecten daarvan te versnellen. Voor Prinsenbeek is toen gekozen voor: 1. Woningisolatie en zon op het dak, in samenwerking met BRES. 2. Verduurzaming kerk inclusief zonnedak; 3. Collectief zonneveld Nieuwveer. Deze projecten zijn intussen grotendeels los komen staan van Energie A16. Wat verduurzaming betreft gaat het platform binnenkort eerst een enquête houden in het dorp. Over participatie in de coöperatie van het zonneveld Nieuwveer wordt binnenkort meer bekendgemaakt.

   

  Windparken Zonzeel (6 turbines) en Nieuwveer (2 turbines) bij Prinsenbeek maken deel uit van Energie A16, waarin de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert samenwerken om met 28 windmolens schone energie op te wekken tussen Moerdijk en de Belgische grens. Naar schatting een vermogen dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. De molens van Windpark Zonzeel zijn van Eneco, Traais Energie Collectief en Pure Energie. Windpark Nieuwveer wordt ontwikkeld door Nieuwveer BV.  

  Zondag 12 maart 2023
  PrinenbeekWind A16duurzaamheidGemeente Bredawindmolens
  0
  [nexturl]
  Reacties