Regiobank bedrijfshypotheek 728
 1. Hoe staat het met Beeks Buiten?

  Drie maanden terug maakten de initiatiefnemers van Beeks Buiten een pas op de plaats. De gemeente Breda had besloten dat er eerst zicht moet komen op een bovenregionale mobiliteitsoplossing. Sindsdien is het stil. Hoe staat er nu mee?
  Hoe staat het met Beeks Buiten?
  (Illustratie: uit ontwikkelvisie Beeks Buiten)

  Uitstel is zeker geen afstel als het aan de ontwikkelaars ligt. Wat hen betreft komt er zo snel mogelijk zicht op een bovenregionale mobiliteitsoplossing. ,,Wij staan in de startblokken’’, reageert Dinja Wils van Aannemersbedrijf Van Agtmaal. We hebben al veel onderzoek gedaan; het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en we kunnen onmiddellijk verder als we groenlicht krijgen.’’

   

  De ontwikkeling zal plaatsvinden in fases, waarbij nu nog wordt uitgegaan van een start in de noordelijke punt van het gebied, tegen de Neelstraat. Maar hoe die fasering precies uitpakt, hangt volgens Wils samen met de uiteindelijke oplossing van het mobiliteitsprobleem.

   

  Druk op woningmarkt

  Over hoeveel tijd er nog mee gemoeid zal zijn, durft ze geen uitspraak te doen. Maar volgens haar staat vast dat er druk staat op de woningmarkt. En dat de inwoners van Prinsenbeek niet tegen woningbouw zijn, maar een oplossing willen voor de extra verkeersdruk die nieuwbouw veroorzaakt.

   

  De verkeersdrukte in Prinsenbeek wordt ook veroorzaak door sluipverkeer en woningbouw elders. Dit is aanleiding voor de gemeente om in bovenregionaal verband zicht te krijgen op een oplossing voor alternatieve routes van de dorpen ten noorden van Breda richting de A16. Breda werkt hiervoor samen met de gemeentes Etten-Leur en Moerdijk, de Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Ook de projectontwikkelaars nemen volgens Wils actief deel aan de overleggen.

   

  Ambities duidelijk krijgen

  Volgens de gemeente Breda worden de gezamenlijk programma’s van Etten-Leur, Moerdijk en Breda de komende tijd bij elkaar gelegd. ‘Er wordt regionaal bekeken wat voor effect dat heeft en welke maatregelen nodig zijn.’ Er staan de komende maanden wel overleggen met andere gemeentes gepland, maar die zijn er volgens Breda in eerste instantie vooral op gericht om elkaars ambities duidelijk te krijgen.

   

  Marktpartijen

  Beeks Buiten betreft een gebied van zo'n 35 hectare tussen Neelstraat, Krekelweg, spoor en Rijtseweg, waarvan een groot deel in handen is van ontwikkelaars. Die willen hier in fases zo'n achthonderd woningen bouwen. De initiatiefnemers zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij en BPD Ontwikkeling. Eerder waren ook nog Vink Ontwikkeling en Horsthuis Bouwmanagement betrokken, maar die zijn nu geen partij meer.

  Woensdag 12 januari 2022
  PrinsenbeekBeeks BuitenwoningbouwmobiliteitBredaEtten-LeurZevenbergen
  Hoe staat het met Beeks Buiten?
  (Illustratie: uit ontwikkelvisie Beeks Buiten)
  0
  Reacties