1. Noordrand Midden in oktober van start

  Polder Weimeren in Prinsenbeek wordt de komende jaren ontwikkeld tot een grootschalig natuurgebied met waterplassen, moeras, bosjes en ruige graslanden. In het oostelijk deel starten de eerste werkzaamheden in oktober, vermeldt de nieuwsbrief van het project. Deze eerste fase van het project duurt naar verwachting drie jaar. De gemeente neemt binnenkort een verkeersbesluit voor de afsluiting van de Polderweg.
  Noordrand Midden in oktober van start

   

  Tijdens de werkzaamheden wordt die al afgesloten voor publiek, evenals de wandelkade naar de Nieuwveerweg. Ter vervanging worden tijdelijke wandelroutes aangelegd. In de loop van het project gaat de projectorganisatie met belanghebbenden nadenken over hoe definitieve nieuwe recreatie een plek kan krijgen in het natuurgebied.

   

  In aanloop naar deze werkzaamheden lopen er nog enkele procedures. De omgevingsvergunning voor Fase 1 ligt sinds 15 september zes weken ter inzage bij de gemeente Breda. Deze vergunning gaat over onder meer de aanleg van een transportroute, een bouwinrit aan de Markweg en het plaatsen van bouwborden.

   

  De ontheffing Wet Natuurbescherming ligt sinds 10 september zes weken ter inzage via www.brabant.nl. De ontheffing is nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, waarbij rekening moet worden gehouden met de beschermde diersoort poelkikker.

   

  In Noordrand Midden werken Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer samen aan waterrijke natuurontwikkeling. Die ontwikkeling omvat de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek. Voor een eerder bericht: klik hier.

  Vrijdag 18 september 2020
  PrinsenbeekNoordrand MiddenrecreatieGemeente Bredawandelen
  Noordrand Midden in oktober van start
  Reacties