Groenrijk 72 111120
 1. Nieuw bestemmingsplan plek pastorie

  Voor de locatie van de voormalige pastorie aan de Markt 34 in Prinsenbeek is een verzoek ingediend voor de bouw van een gebouw met acht appartementen. Dit meldt de Gemeente Breda, die aangeeft dat een nieuw bestemmingsplan is opgesteld om dit mogelijk te maken.
  Nieuw bestemmingsplan plek pastorie
  (Schetsontwerp herontwikkeling pastorie N.G.D. 2018 B.V. I JMW Architecten B.V.)

  De voormalige pastorie aan de Markt in Prinsenbeek was nog in gebruik als vergadercentrum voor kerkelijke doeleinden. Na de zomervakantie is hiervoor een nieuwe plek beschikbaar in het verbouwde kerkgebouw.

   

  Parochie Heilige Maria Magedalena heeft de pastorie verkocht aan projectontwikkelaar Vastlab. De nieuwe eigenaar is van plan om de pastorie te slopen en op dit perceel een nieuw wooncomplex met acht appartementen te realiseren. Het nieuwe gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een maximale bouwhoogte van zeven meter. Aan de noord- en oostzijde van het pand worden in totaal acht parkeerplaatsen aangelegd met hieromheen beplanting en bomen. Aan de westzijde van het pand (zijde Markt) krijgen de appartementen op de begane grond een kleine tuin en de appartementen op de verdieping een balkon. De acht woningen zijn al verkocht, volgens de website van Van de Wiel Makelaardij.

   

  In het nu nog geldende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemmingen ‘Maatschappelijke doeleinden’ en ’Verkeers- en verblijfsdoeleinden’. Binnen deze bestemmingen is de bouw van woningen niet toegestaan. Om de bouw van het wooncomplex mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ’Prinsenbeek, Markt 34’.

   

  Ontheffing Wet Geluidhinder

  De nieuwe appartementen worden gerealiseerd nabij de snelweg A16. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze weg ervoor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe appartementen wordt overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd.

   

  Informatie bouwplan en inzien bestemmingsplan

  Normaal gesproken zou er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd over het plan. Dat is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus nu nog niet mogelijk, meldt de gemeente. Voor meer informatie: klik hier. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp ontheffing Wet geluidhinder (als bijlage bij het bestemmingsplan) zijn digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Vragen over het bouwplan en het bestemmingsplan kunt u sturen naar omgevingsplan@breda.nl. Een persoonlijk gesprek is mogelijk als een terugbelverzoek wordt achtergelaten.

   

  Zienswijzen

  Van 23 juli tot en met 2 september 2020 kunt u officieel reageren op het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpontheffing Wet Geluidhinder.

   

  Voor een eerder bericht over dit onderwerp: klik hier.

  Donderdag 23 juli 2020
  PrinsenbeekpastorieappartementenVastlabMarkt
  Nieuw bestemmingsplan plek pastorie
  (Schetsontwerp herontwikkeling pastorie N.G.D. 2018 B.V. I JMW Architecten B.V.)
  Reacties